۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۹:۰۸ ق٫ظ

سلیم حواش: در دهه شصت و در آمریکا قوانین جدی و رسمی وجود داشت که باعث ایجاد تبعیض نژادی می‌شد. اما امروز این قوانین به شکل پنهانی وجود دارند و مانع از ایجاد برابری نژادی می‌شود. این نمایشنامه بیشتر بر جنبه مبارزه تاکید دارد و می‌خواهد که برابری به شکل حقیقی خود را نشان دهد.

در نقد تبعیض نژادی دموکراسی بلژیک

مهاجران مسلمان بلژیکی می‌کوشند از طریق تئاتر، افکار و اندیشه‌های خود را بیان کنند و راهی برای رسیدن به خواسته‌های خود پیدا کنند.

به نقل از سایت خبری جزیره نت، سومین نسل از مهاجران مسلمان ساکن در بلژیک با ساخت تئاتری به شیوه‌ای هنری، جامعه غربی که در آن زندگی می‌کنند را مورد نقد قرار می‌دهند. این نسل معتقد است که کشور بلژیک به اندازه لازم این گروه از مهاجران را در خود هضم نکرده و مورد قبول ندارد.  

نمایش‌نامه «381روز» نام این کار می‌باشد و هنرمندان سازنده آن، جامعه بلژیکی را مورد خطاب خود قرار داده‌اند.

عنوان 381 اشاره به تعداد روزهایی دارد که در آن آفریقایی‌های آمریکایی برای از بین بردن تبعیض نژادی مقاومت کردند و حتی جسارت سوار شدن به اتوبوس‌های مخصوص سفیدپوستان را به خود دادند، اشاره دارد. این حرکت در دهه شصت میلادی صورت گرفت و در پی مبارزه‌های سیاه‌پوستان آمریکا، سرانجام قوانین نژادپرستانه از بین رفت و تمام شهروندان آمریکایی برابر اعلام شدند.

این حرکت بزرگ و ارزشمند تاریخی به عنوان الگو و نمونه موفق تلاش برای رسیدن به حقوق انسان، در  این نمایش مورد نظر قرار گرفته است و جوانان مهاجر مسلمان بلژیکی با دستاویز قرار دادن آن، سعی دارند حقوق از دست رفته خود را در این کشور غربی باز بیابند. اگر چه بلژیک کشوری دموکرات بشمار می‌رود لیکن در این کشور نسبت به مهاجران مسلمان بلژیکی تبعیض‌های نژادی فراوانی اعمال می‌شود.

«138 روز» به شکل موازی دو دوره از تاریخ را به تصویر می‌کشد. مبارزات آفریقایی‌های آمریکایی از یک سو و تلاش جوانان مسلمان اروپایی از سویی دیگر برای بینندگان به نمایش درمی‌آید.

سلیم حواش از دست‌اندرکاران تهیه نمایش‌نامه مذکور در توضیح دو دوره موازی به تصویر کشیده شده گفت: ما قصد نداریم این دو دوره تاریخی را با هم مقایسه کنیم. چون در واقع این دو دوره بسیار با هم متفاوت هستند. در دهه شصت  و در آمریکا قوانین جدی و رسمی وجود داشت که باعث ایجاد تبعیض نژادی می‌شد. اما امروز این قوانین به شکل پنهانی وجود دارند و مانع از ایجاد برابری نژادی می‌شود. این نمایشنامه بیشتر بر جنبه مبارزه تاکید دارد و می‌خواهد که برابری به شکل حقیقی خود را نشان دهد.

حواش همچنین در ادامه گفتگوی خود با جزیره نت گفت: نمایشنامه «138 روز» به موارد منفی نظام دموکرات اشاره دارد و در نوع خود می‌کوشد تا بیننده را به تغییر این موارد تشویق کند. حواش معتقد است این تغییر در جهان، پس از تغییر در درون افراد و اشخاص صورت می‌گیرد.  

 

زمان انتشار :‌ 1391-02-30