۱۳۹۷/۰۵/۱۳
۱۲:۴۷ ب٫ظ

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان اولین دوره آموزش زبان فارسی در اتحادیه ملی کردهای فیلی آغاز شد.

دوره آموزش زبان فارسی در اتحادیه ملی کردهای فیلی

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_بغداد:

در راستای گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در شهرهای مختلف عراق با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان دومین دوره آموزشی زبان فارسی با حضور 18 فراگیر در مقر اتحادیه ملی کردهای فیلی در شهر بغداد آغاز گردید.

در این دوره فراگیران ،سطح آغازین زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد طی مدت 40 ساعت آموزشی فرا خواهند گرفت.

شایان ذکر است  برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی توسط موسسات خصوصی آموزش زبان در بغداد و دیگر شهرهای عراق با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان در دستور کار قرار داشته و در حال برگزاری است.