۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۵:۳۶ ب٫ظ

بهبه نوشته روزنامه عربستاني الرياض‌، جان لوك، وزير امور حقوقي و اصلاحات قانون اساسي دولت جنوب سودان در مورد قانون اساسي جديد اين كشور گفت: براساس پيش نويس قانون انتقالي جنوب سودان دولت كنوني كه براساس انتخابات اخير تشكيل شده تا سال 2015 در قدرت مي‌ماند.

زبان انگلیسی زبان رسمی جنوب سودان

براساس قانون اساسي جديد جنوب سودان زبان انگليسي زبان رسمي اين كشور است و دولت كنوني تا سال 2015 در قدرت مي‌ماند.

بهبه نوشته روزنامه عربستاني الرياض‌، جان لوك، وزير امور حقوقي و اصلاحات قانون اساسي دولت جنوب سودان در مورد قانون اساسي جديد اين كشور گفت: براساس پيش نويس قانون انتقالي جنوب سودان دولت كنوني كه براساس انتخابات اخير تشكيل شده تا سال 2015 در قدرت مي‌ماند.

لوك افزود:‌ قانون اساسي جديد نسبت و درصد مشاركت گروه‌هاي سياسي در دولت را مشخص نكرده رئيس دولت جنوب هنگام تشكيل كابينه خود پس از نهم ژوييه در اين باره تصميم خواهد گرفت.

وزير امور حقوقي و اصلاحات قانون اساسي جنوب سودان درباره زبان رسمي اين كشور اظهار كرد:‌ براساس قانون اساسي جديد زبان رسمي جنوب سودان انگليسي خواهد بود.

وي افزود:‌ قانون اساسي جديد همچنين حقوق بشر و آزادي مطبوعات در رسانه‌ها را به طور كامل در برمي‌گيرد و درصد مشاركت زنان در تمامي سازمان‌هاي دولتي كمتر از 20 درصد نخواهد بود.

هزاران تن از ساکنان جنوب سودان به دليل درگيري نيروهاي ارتش اين منطقه و شبه نظاميان شورشي از منازل خود فرار کردند.

براساس گزارش شبکه خبري العالم، در پي ادامه درگيري‌ها ميان ارتش جنوب سودان و شبه نظاميان شورشي که از سه شنبه گذشته آغاز شده است، هزاران تن از ساکنان اين منطقه از منازل خود گريختند.

چارلز مچينگ، استاندار مايوم که طي اين روزها شاهد شديدترين درگيريها در جنوب سودان بوده، تاکيد کرد که 3800 تن از ساکنان اين منطقه بدليل ويران شدن منازلشان، از محل سکونت خود فرار کردند.

مچينگ افزود: نيروهاي کمکي اعزام شده توسط ارتش جنوب سودان توانستند پس از 2 روز درگيري، شورشيان را از شهر مانکيان بيرون کنند.

اين شورشيان توسط پيتر جاديت افسر سابق ارتش جنوب سودان هدايت مي شوند.

 

زمان انتشار : 1390-02-04