۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۵:۵۴ ب٫ظ

شماره اخیر مجله شعر شامل دو بخش مجزا می‌شود که یکی از آن‌ها به طور کامل درمورد «ماجد یوسف» شاعر فلسطینی می‌باشد و بخش دوم آن نیز به شاعرانی می‌پردازد که اشعاری در زمینه آزادی به رشته تحریر درآورده‌اند. ترجمه اشعار انقلابی برخی از شاعران جهان و بخش‌های ثابت نقدی و مجموعه شعرهایی ا

شاعران آزاده سراسر جهان در مجله شعر

شماره اخیر مجله شعر به معرفی شاعران سرشناس جهانی می‌پردازد که درباب آزادی و انقلاب شعر سروده‌اند.  

به نقل از سایت خبری جزیره نت مجله شعر، شماره تابستانی خود را به شاعران جهانی اختصاص داده است که در راه آزادی و کرامت انسانی شعر سروده‌اند.

این شماره شامل دو بخش مجزا می‌شود که یکی از آن‌ها به طور کامل درمورد «ماجد یوسف» شاعر فلسطینی می‌باشد و بخش دوم آن نیز به شاعرانی می‌پردازد که اشعاری در زمینه آزادی به رشته تحریر درآورده‌اند. ترجمه اشعار انقلابی برخی از شاعران جهان و بخش‌های ثابت نقدی و مجموعه شعرهایی از شاعران سرشناس جهانی نیز قسمت‌های مختلف این مجله را تشکیل می‌دهد.

«ماجد یوسف... خواننده» عنوان بخش نخست شماره تابستانی مجله شعر می‌باشد که توسط «عمر شهریار» تهیه شده است. گلچینی از شعرهای تازه نوشته شده «ماجد یوسف» و چاپ مقاله‌های نقدی مرتبط با شعرهای وی نیز در این بخش قرار گرفته است. «نگاهی زیباشناسانه به شعر زندگی و جهانی» از «اسامه عرابی»، «مجموعه کامل اشعار» از «ماهر شفیق فرید» و «شعر این پرسش فلسفی» از «ادوارد الخراط» عناوین برخی از مقاله‌های به چاپ رسیده در بخش نخست می‌باشد.

«عاشقان آزادی.. شعرهای آزادی سراسر جهان» نیز عنوان بخش دوم این شماره را به خود اختصاص داده است که توسط «حسین خضیری» تهیه شده است. «ابیدل اویول»، «رالف والدو امرسون»، «پاتریک راسل»، «توماس فورتینبری» و «عمر بن حسن» شاعرانی هستند که در این مجموعه به اشعار آنان پرداخته می‌شود.

«ابراهیم محمد حمزه»، «محمد عطیه محمود»، «عزه حسین» و «شاکر مجید سیفو»، «خالد البقالی القاسمی»، «علی حسن الفواز»، «عبدالجواد خفاجی» و «اشرف البولاقی» نیز هر کدام در این مجموعه مقاله‌های نقدی ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده‌اند.

http://aljazeera.net/news/pages/5a07b671-c3f2-49c5-ae44-2ebc28d1dfe8

 

زمان انتشار : 1391-04-29