۱۳۹۷/۰۲/۱۸
۵:۰۱ ب٫ظ

در پی تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه با حمایت آل سعود و حکام امارات و دیگر کشورهای عربی ضد مردم بی دفاع بحرین، شماری از نمایندگان پارلمان عراق خواستار تعلیق رابط دیپلماتیک با بحرین شدند.

مردم عراق کالاهای عربستان سعودی را تحریم کردند

مردم جنوب عراق در همبستگی با مردم بی دفاع بحرین که در معرض سیاستهای سرکوب و کشتار رژیم آل خلیفه با حمایت نظامی عربستان و کشورهای عربی دیگر قرار دارند، کالاهای سعودی را تحریم کردند.

مدیر اطلاع رسانی شورای استان بصره در جنوب عراق گفت : این شورا با اجماع تصمیم به تحریم کالاهای سعودی در همبستگی با مردم بحرین گرفته است.

"هاشم لعیبی" به خبرگزاری آکانیوز گفت : مردم و مسئولان استان بصره در جنوب عراق درباره حمایت از مردم بحرین اتفاق نظر دارند.

عربستان سعودی دوشنبه گذشته حدود یک هزار نظامی برای کمک به رژیم آل خلیفه در سرکوب شیعیان بی دفاع بحرین که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می دهند، به منامه اعزام کرد.

لعیبی گفت : شورای استان بصره با اجماع تصمیم گرفت کالاهای سعودی را تحریم کند تا صدای مردم بصره درباره مخالفت با خشونت حکومت بحرین و عربستان علیه مردم بحرین به گوش همه برساند.

وی افزود : شورای استان بصره کاملا درک می کند که قشرهای مختلف مردم عراق با سرکوب و نقض آزادیهای مردم بحرین مخالف هستند.

از سوی دیگر تجمع عشایر "الحلاف" در استان بصره همبستگی خود را با مردم بی دفاع بحرین مورد تاکید قرار داد.

رویکرد سئوال برانگیز رئیس پارلمان عراق با وجود حمایت نمایندگان از قیام مردم بحرین

در پی تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه با حمایت آل سعود و حکام امارات و دیگر کشورهای عربی ضد مردم بی دفاع بحرین، شماری از نمایندگان پارلمان عراق خواستار تعلیق رابط دیپلماتیک با بحرین شدند.

این نمایندگان همچنین تعلیق روابط دیپلماتیک عراق با رژیمهای لیبی و یمن را به سبب سرکوب ملتهایشان خواستار شده بودند، حتی برخی از نمایندگان پارلمان عراق بر ضرورت اخراج سفیر رژیم بحرین و قطع روابط دیپلماتیک با منامه تاکید کرده بودند، ولی اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق وابسته به اقلیت، مواضع قاطعانه نمایندگان عراقی در حمایت از مردم بی دفاع بحرین را دخالت در امور بحرین خواند.

اکثریت مردم بحرین که سالیان مدیدی است با سرکوب و ظلم و تبعیض رژیم وابسته به اقلیت آل خلیفه که ماهیتی غیر بحرینی دارد، روبرو هستند از نهم فوریه، قیام خود ضد رژیم حاکم را آغاز کردند، ولی حکام خارجی بحرین بلافاصله از رژیم سعودی و امارات و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سرکوب قیام مردم بحرین کمک خواستند که این خواسته با اعزام نظامیان مجهز به سلاحهای پیشرفته به منامه پاسخ داده شد و البته با حمایت گسترده آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی نیز روبرو شد، چرا که ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است.

 

زمان انتشار : 1390-01-09