۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۹:۲۸ ب٫ظ

نکته بسیار مهم آن است که جهانی شدن فرهنگ و هنر باعث از بین رفتن هویت افراد و وابسته شدن به هویتی بی‌پایه و اساس می‌باشد. جهانی‌شدن، لطمه بزرگی را به فرهنگ‌ها وارد می‌کند. چراکه حجم وسیعی از موضوعات مهم بشری قدرت همگام شدن با خواسته‌های مصرفی مالکان قدرت فرهنگی در جهان را ندارد.

معضلی به نام جهانی شدن هنر و فرهنگ

 سایت سانا در هفته گذشته به معرفی کتاب «هنر و ادبیات در زیر فشارهای جهانی شدن» اثری از جوست اسمایرز محقق و پژوهشگر هلندی پرداخت. این کتاب در سال 2010 توسط طلعت شایب به عربی ترجمه شده و توسط انتشارات موسسه عام مصر نیز به چاپ رسیده است.

مهم‌ترین نکته‌ای که کتاب به شرح و توضیح آن می‌پردازد، مسئله امکانات فرهنگی جهانی است. در این کتاب آمده است که صاحبان امکانات و فناوری‌های فرهنگی جهان، به خود اجازه می‌دهند، صرفا اندیشه‌ها و فرهنگ‌های خود را تبلیغ کنند. این گروه که درصد بسیار پایینی از جمعیت کل جهان را دربرمی‌گیرد، با اشاعه و تبلیغ روزافزون خود عرصه را بر حضور دیگر فرهنگ‌های جهان تنگ کرده تا آن جا که در نهایت مکانی برای عرضه اندام این فرهنگ‌ها باقی نماند.

نویسنده هلندی کتاب مذکور در 416 صفحه از ابعاد مختلفی به موضوع جهانی شدن و تهدید فرهنگ‌ها و هنرهای مختلف اشاره می‌کند. به عنوان مثال در بخشی از این کتاب به نبود موضوعات مهم انسانی در گستره فرهنگ جهانی‌شدن، پرداخته شده است. مولف معتقد است که جهانی‌شدن، لطمه بزرگی را به فرهنگ‌ها وارد می‌کند و حجم وسیعی از موضوعات مهم بشری قدرت همگام شدن با خواسته‌های مالکان قدرت فرهنگی در جهان را از دست می‌دهند. چرا که در زیر سایه فرهنگ مصرفی معانی و مفهوم‌های بسیاری از ارزش و اعتبار ساقط می‌شوند. مفاهیمی چون احترام به دیگر فرهنگ‌ها، برابری و تعاون میان انسان‌ها حذف می‌شوند تا اندیشه‌های اقتصادی و مالی مورد نظر این مالکان بر عریکه قدرت، جا خوش کنند.    

نکته بسیار مهمی که مطالب کتاب به خوانندگان خود هشدار می‌دهد، آن است که جهانی شدن فرهنگ و هنر باعث از بین رفتن هویت افراد و وابسته شدن به هویتی بی‌پایه و اساس می‌باشد.  

راه‌کاری که این نویسنده هلندی برای کاستن از قدرت مالکان فرهنگی درنظر می‌گیرد، آن است که قوانینی برای حمایت از فرهنگ‌های ملی و بومی اتخاذ شوند. از طرف دیگر وی معتقد است که دولت‌ها می‌بایست هنر و فرهنگ بومی و ملی خود را بشناسند و در راه معرفی و ترویج این هنرها و فرهنگ‌ها بکوشند. 

 

زمان انتشار : 1391-03-01