۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۱۱:۰۴ ق٫ظ

مركز هنری نهاوند در بيروت به تازگی كتابی با عنوان« علم صوت و دستگاههای موسيقی» نوشته حسين بحمد را در 159 صفحه منتشر كرد.

کتاب «علم صوت و دستگاههای موسیقی» منتشر شد

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_بیروت:

اين كتاب در سه بخش تنظيم شده است كه بخش نخست آن به مسئله موسيقی در قرآن كريم و آداب تلاوت آن می پردازد. در بخش دوم به مبحث صوت از نظر فنی و هنری با ارائه تاريخچه ای بسيار كوتاه از اين هنر می پردازد و در ادامه به مسئله مهارت های هنری موجود در صدا و طبقات صوتی و معرفی اين طبقات اشاره می كند. در بخش سوم كه به مبحث نغمات و دستگاه های موسيقی اختصاص دارد به معرفی مقام ها و دستگاههای مختلف موسيقی در تلاوت قرآن پرداخته و مقام های صبا، بيات، سگاه، رست، نهاوند، عجم و نغمات و مقام های موسيقی غربی و كردی را معرفی می كند و در پايان، اشاره ای به دستگاه های موسيقی مجالس حسينی و معرفی آنها با اشاره به نمونه هايی از اشعار می پردازد.