۱۳۹۷/۰۱/۲۴
۱۰:۰۶ ب٫ظ

کارشناس شبکه دولتی صدای آمریکا، گفت: « عربستان با ارسال نیرو به بحرین بزرگترین قمار خود را انجام داد.»

VOA: بحرین، قمار بزرگ عربستان است

کارشناس شبکه دولتی صدای آمریکا، در مورد تحولات بحرین و لشگرکشی عربستان به این کشور گفت: «عربستان توانسته با لشگرکشی به بحرین، تا حدی تحولات این کشور را کنترل کند ولی تبعات این مسئله در آینده به احتمال بسیار برای عربستان دردسرساز خواهد شد.»

وی افزود: «تا پیش از دخالت عربستان در بحرین، روند مذاکرات میان اپوزیسیون و حکومت بحرین خوب پیش می رفت و در حال به سرانجام رسیدن بود ولی درحال حاضر با توجه به اقداماتی که صورت گرفته خطر رادیکالیزه شدن اپوزیسیون بحرین افزایش یافته است.»

این کارشناس در ادامه با تاکید بر ترس عربستان از تبدیل شدن حکومت بحرین از سلطنتی به جمهوری، گفت: «عربستان، بحرین را جزء زمین بازی خود می داند و برای آن سخت است این کشور به جمهوری تبدیل شود.»

وی در مورد عدم اقدام آمریکا در مسئله بحرین افزود: «عدم محکومیت وقایع بحرین از سوی آمریکا را می توان در قالب معادلات سیاسی بین آمریکا و عربستان قلمداد کرد.»

البته کارشناس صدای آمریکا توضیح نداد که اگر عدم محکومیت سرکوب مردم از سوی آمریکا، در قالب معدلات سیاسی بین این کشور و عربستان قابل توجیه است، آن وقت شعارهای دموکراسی و آزادی که مقامات کاخ سفید سر میدهند را چگونه باید توجیه کرد؟!

زمان انتشار : 1390-02-01