۱۳۹۷/۰۵/۱۳
۱۲:۵۱ ب٫ظ

شيخ احمد محمد قيس روحانی لبنانی و عضو تجمع علمای لبنان است كه دارای تأليفات متعددی است و بعضی از آنها در مصر با مقدمه ای از شيخ الازهر دكتر احمد الطيب منتشر شده است.

آثار شیخ دکتر احمد محمد قیس

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_بیروت:

مهمترين اثر او دوره چهار جلدی«المؤتلف و المختلف فی التفسير» است كه به آرای مشترك و نيز اختلاف های موجود ميان شيعه و سنی در تفسير اشاره می نمايد.اين كتاب با مقدمه شيخ الازهر دكتر احمد الطيب از سوی دار الملاك لبنان منتشر شده است كه تنها جزء اول قرآن كريم را در بر گرفته است. پروژه كتاب المؤتلف و المختلف برای همه اجزای قرآن كريم با روش تطبيقی ميان پنج تفسير مهم شيعی و پنج تفسير مهم اهل سنت ادامه خواهد يافت.

از ديگر آثار شيخ احمد قيس می توان به  مصر و اهل بيت عليهم السلام اشاره كرد كه پژوهشي درباره دادگاهها و مقابر منسوب به اهل بيت در مصر است و چند تن از مسئولان، علما و نويسندگان مصر بر آن مقدمه نگاشته اند.

نقطه های نورانی در ميراث فرهنگی اسلامی مسيحی نيز كتابی است كه مطالعه ای اسلامی در زندگی و شرح حال بعضی از قديسان مسيحی به شمار می رود و وزير اوقاف مصر برای آن مقدمه ای نگاشته است.

ديدگاه فكری و فلسفی علامه طباطبايی كتاب ديگر شيخ احمد محمد قيس است كه از سوی مجمع پژوهش های اسلامی دانشگاه الازهر مجوز نشر يافته و توسط يك ناشر مصری چاپ و منتشر شده است كه در نوع خود دست‌آورد مهمی به شمار می رود.

توسل از نگاه قرآن، سنت و عقل، نيز كتاب ديگری است كه با اجازه مجمع پژوهش های اسلامی الازهر به چاپ رسيده است.

از ديگر آثار اين عالم لبنانی می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

-          توشه راه

-          آراء علمای اسلام درباره تكفير

-          نصيرالدين طوسی، زندگی، و نظريات سياسی و فلسفی او

-          خدای يگانه، و انسان های دروغگو

-          دين، عُرف يا چيز ديگر؟(تحقيقی درباره قمه زنی و نظريه علما درباره آن)

پروژه آينده وی نگارش كتابی درباره آثار و قبور بعضی از چهره ای برجسته در تاريخ اسلام است كه در مصر وجود دارد. از جمله اين افراد:

-          نفيسة الكبری(نواده امام حسن مجتبی عليه السلام)

-          السيده فاطمه(ام اليتامی)

-          احمد بن طولون