۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱:۵۱ ب٫ظ

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان نخستین دوره آموزش زبان فارسی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار آغاز شد.

آغاز دوره آموزش زبان فارسی در ناصریه

به گزارش الأمه:

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان نخستین دوره آموزش زبان فارسی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار آغاز شد.

در راستای گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در شهرهای مختلف عراق با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان نخستین دوره آموزشی زبان فارسی با حضور 13 فراگیر در شعر ناصریه آغاز گردید.

فراگیران این دوره طلاب دانشجویان و جوانان  شهر ناصریه هستند.در این دوره فراگیران ،سطح آغازین زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد طی مدت 40 ساعت آموزشی فرا خواهند گرفت.

شایان ذکر است  برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی توسط موسسات خصوصی آموزش زبان در بغداد و دیگر شهرهای عراق با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان در دستور کار قرار داشته و در حال برگزاری است.

  منبع: رایزنی فرهنگی ایران بغداد