۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۶:۰۳ ب٫ظ

در نظرسنجی صورت گرفته بوسیله موسسه آمریکایی 52 درصد از شیوه برخورد آمریکا با انقلابهای عربی انتقاد کرده اند و چهل دو در صد نقش آمریکا را ضعیف دانسته اند.

آمریکا منفور مصریها است

مرکز آمریکایی پیو در جدیدترین نظر سنجی خود از دیدگاه منفی مردم مصر به نقش آمریکا در کشورشان خبر داد.

به نقل از روزنامه القدس العربی، مرکز نظر سنجی "پیو" اعلام کرد: انقلاب مصر سبب بهبود وجهه آمریکا در این کشور نشده زیرا هنوز 70 درصد از مصری ها واشنگتن را ایفاگر نقش منفی در کشورشان می دانند.

همچنین هفتاد و نه درصد از کسانی که از آنها نظر سنجی به عمل آمد به آمریکا با دید منفی نگاه می کنند و فقط بیست درصد دید مثبتی دارند.

در نظرسنجی صورت گرفته بوسیله موسسه آمریکایی 52 درصد از شیوه برخورد آمریکا با انقلابهای عربی انتقاد کرده اند و چهل دو در صد نقش آمریکا را ضعیف دانسته اند.

در همین نظر سنجی 43 درصد خواستار دوری مصر از آمریکا، چهل درصد خواستار حفظ این روابط و پانزده درصد خواهان قوی تر شدن آن بودند.

مطابق این نظر سنجی 45 درصد از تحولات کشورشان ابراز خرسندی کرده اند و 77 درصد از رفتن حسنی مبارک ابراز خرسندی کرده اند.

شایان ذکر است که این نظر سنجی در فاصله میان 24 مارس تا هفت آوریل از هزار مصری انجام شد.

 

زمان انتشار : 1390-01-01