۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۵:۲۸ ق٫ظ

افسران ارمني و آذري كه دشمن يكديگر به حساب مي‌آيند بطور همزمان در فلسطين اشغالي آموزش خواهند ديد.

آموزش همزمان افسران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در فلسطین اشغالی

به نقل از نشريه «اسلام آذري»، طبق اخبار رسيده از منابع صهيونيستي بعد از20 مي تعداد 28 افسر از كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، روسيه، قزاقستان، ازبكستان و بلاروس در يك دوره آموزشي كه از طرف سازمان‌هاي دفاع از حقوق اسرائيل برگزار مي‌شود شركت خواهند كرد.

مدت اين دوره‌ها كه از طرف سازمان «ماشاو» برگزار شده است، 3 هفته مي‌باشد.

در اين اخبار آمده است كه فقط افسران داراي درجه سرهنگي و ستوان مي‌توانند در اين دوره‌ها شركت كنند و درجات پايين از اين دوره‌ها محروم هستند.

«س.قاي» مسئول برگزاري اين دوره و يكي از كاركنان «مشاو» افزود: هركس در اين دوره‌ها شركت كند به منزله سفير اسرائيل مي‌باشد و بايد در خصوص حقوق اسرائيل نسبت به ديگران تأثير گذار باشد.

كلمه «ماشاو» در زبان عبري برگرفته از عبارت مركز همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اين برنامه كه در چارچوب وزارت خارجه رژيم صهيونيستي مي‌باشد، فعاليت خود را در كشورهايي همچون آمريكا، بريتانيا، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، تركيه و برخي كشورهاي ديگر با هدف تبادل تجربيات بين‌المللي برنامه ريزي شده و فعاليت مي‌كند. اين برنامه از تاريخ 1958با حضور در 140كشور موفق به آموزش 200 هزار نفر شده است. در قالب اين برنامه، با ساير مراكز علمي رژيم صهيونيستي نيز در زمينه تبادل تجربيات همكاري دارد. اساس هدف اين برنامه ارائه تجربيات رژيم صهيونيستي در زمينه علمي، تكنولوژي، مديريت، تحصيل و مالكيت در اراضي روستاها بوده و با اجراي لوايح آزمايشي در مدت زمان كوتاه اقدام به اجراي بنگاه‌هاي زود بازده مي‌كند.

به همين دليل برخي كارشناسان معتقدند كه ماشاو يكي از مراكز خصوصي سرويس‌هاي صهيونيستي مي‌باشد و ماهيت اين آموزش‌ها متكي به منافع اين رژيم است.

حاجي گوندوز حاجي اف رئيس حزب روشنفكران آذربايجان در اين خصوص گفت: ارمنستان با اشغال قره باغ ثابت كرده است كه يك كشور متجاوز مي‌باشد، از طرف ديگر اسرائيل نيز به عنوان يك متجاوز در سطح جهان معروف است. اگر اين خبر رسانه‌هاي اسرائيلي صحت داشته باشد من اعلام مي‌كنم كه دولت آذربايجان نبايد اجازه فعاليت به چنين ارگان‌هايي را بدهد. چطور ممكن است افسران ارشد ما بطور همزمان با افسران ارمني آموزش ببينند؟ اين آموزش‌ها در زمينه منافع اسرائيل مي‌باشد و آذربايجان هم نبايد فريب اين بازي‌ها را بخورد.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01