۱۳۹۷/۰۲/۱۴
۸:۴۴ ق٫ظ

محمد خضر: تمام جریان‌های فکری که سعی دارند انقلاب‌های مردمی را به نفع خود مصادره کنند، محکوم به شکست هستند. چرا که انقلاب بدون عمق دوام نمی‌آورد. یک انقلاب واقعی فقط یک تصویر و یا ماسک نیست که بر روی صورت قرار بگیرد. بلکه انقلاب، اراده آزادانه افراد و خالی از هر گونه شائبه می‌با

آن چه انقلاب‌های عربی را به وجود آورد

سایت میدل ایست آن لاین اخیرا اندیشه‌ها و اعتقادات شخصیت‌های ادبی و هنری کشورهای عربی را در خصوص تغییر و تحولاتی که این روزها یکی پس از دیگری در کشورهای انقلابی عربی روی می‌دهد، در سایت خود درج می‌کند. در همین راستا سایت مذکور با محمد خضر شاعری از عربستان سعودی گفتگو کرده است. 

محمد خضر معتقد است تحولات روی داده در کشورهای عربی حاصل مجموعه‌ای از عوامل است. وی در این زمینه می‌گوید: انقلاب‌های جهان عرب براساس تحولات مختلفی شکل گرفته است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این تحولات، تغییراتی بوده است که در زمینه اندیشه و تعقل روی داده است. در واقع اندیشه و طرز فکر نیز نشأت گرفته از تحولات اجتماعی، فرهنگی و دینی است. تمامی این تغییرات در کنار از بین رفتن فاصله‌ میان واقعیت‌های اجتماعی و اندیشه‌های مردم همگی با هم باعث شد که شعله‌های نخستین انقلاب در کشورهای عربی روشن بشود و در تونس، مصر و لیبی نیز به ثمر برسد.

وی در ادامه به آینده این انقلاب‌ها اشاره کرد و در این زمینه گفت: تنها انقلاب‌هایی ه سرانجام خواهند رسید که انقلابی در راه آگاهی انسان و در مسیر اراده باشند. انقلاب خاک و انقلاب نور به پیروزی خواهد رسید. محمد خضر همچنین به جریان‌های مخالف این انقلاب‌های مردمی اشاره کرد و گفت: تمام جریان‌های فکری که سعی دارند انقلاب‌های مردمی را به نفع خود مصادره کنند، محکوم به شکست هستند. چرا که انقلاب بدون عمق دوام نمی‌آورد. یک انقلاب واقعی فقط یک تصویر و یا ماسک نیست که بر روی صورت قرار بگیرد. بلکه انقلاب، اراده آزادانه افراد و خالی از هر گونه شائبه می‌باشد.

این شاعر عربستانی، انقلاب تونس را نمونه و الگوی آغازین دیگر انقلاب‌های عربی برشمرد و در این زمنیه گفت: تونس اولین درس و بزرگترین درسی بود که در این انقلاب‌ها موفق عمل کرد و پس از آن انقلابیون دیگر کشورهای عربی از آن درس گرفتند.

خضر در پایان انقلابیون را به شناخت درست این انقلاب دعوت کرد و گفت: این لحظه در تاریخ کشورهای ما لحظه‌ای جدید است و انقلابیون باید به درستی صدای دردمندان و شهیدان را در این پیروزی درک کنند و بدانند که این نسل، نسل دیگری است که دیگر نمی‌خواهد با شکست‌های گذشته همراه باشد. 

 

زمان انتشار : 1391-02-30