۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۶:۰۰ ب٫ظ

وی اظهار داشت: ما این هفته از مردم بحرین خواستیم هر شب به مساجدی که رژیم ویران کرده است بروند تا در آنجا کفن پوشان نماز اقامه کنند زیرا تخریب مساجد اقدامی غیر قابل بخشش است.

ابتکار جدید ملت بحرین دراعتراض به تخریب مساجد

سخنگوی رسمی ائتلاف 14 فوریه گفت: مردم بحرین در شیوه جدید اعتراض به تخریب مساجد و هتک حرمت قرآن شریف این هفته هر شب کفن پوشان در مساجدی که رژیم حاکم ویران کرده است؛ تجمع کرده و به اقامه نماز خواهند پرداخت.

عبدالرئوف شایب شنبه در گفت وگو با العالم تخریب مساجد و هتک حرمت قرآن کریم از سوی رژیم آل خلیفه را اقدامی بسیار خطرناک خواند که نمی توان در مقابل آن سکوت کرد.

وی اظهار داشت: ما این هفته از مردم بحرین خواستیم هر شب به مساجدی که رژیم ویران کرده است بروند تا در آنجا کفن پوشان نماز اقامه کنند زیرا تخریب مساجد اقدامی غیر قابل بخشش است.

 

زمان انتشار : 1390-02-04