۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۸:۰۰ ب٫ظ

شبکه های مختلف مرتبط با سلفیان با در نظر گرفتن سلیقه مخاطبان مختلف برنامه های گوناگونی را تولید می کنند که تمام انواع سلیقه را در خود جای دهد. همچنین این شبکه ها آن چنان متعدد و گسترده هستند که می توان گفت در دهه های اخیر هیچ دین و مذهبی تا به این اندازه به ترویج اندیشه های خود ن

ابزار قدرتمند رسانه ها در دست سلفی ها

شبکه‌های تلویزیونی زیر نظر سلفی‌ها در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است.

طرفداران مذهب سلفی برای تبلیغ اندیشه ها و اعتقاداتشان از ابزار قدرتمند رسانه ها سود می جویند تا هر چه بیشتر بر ذهن و اندیشه مردم چیره بشوند. در همین راستا چندی پیش میدل ایست آن لاین با نوشتن گزارشی به نام «رسانه های سلفی.. شبکه هایی که انسان را به بهشت می برد!» به معرفی برخی شبکه های وابسته به سلفی ها و استفاده از رسانه ها توسط این گروه افراطی دینی پرداخته است.

طبق این گزارش، رسانه‌های وابسته به سلفی‌ها برخی به شکل مستقیم و برخی نیز به شکل غیرمستقیم توسط این گروه دینی اداره می شود. به عنوان مثال شبکه های ماهواره ای «ناس»، «الرحمه» و یا سایت «شیخ محمد حسین یعقوب» از جمله شبکه ها و سایت های اینترنتی هستند که به طور مستقیم در جهت ترویج اندیشه ها و اعتقادات سلفی ها، فعالیت می کنند. اما در کنار این تعداد، شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی دیگری نیز وجود دارند که به شکل کاملا غیر مستقیم و پنهانی به ترویج اندیشه های این گروه دینی می پردازند.

میدل ایست آن لاین همچنین با اشاره به رشد و پیشرفت فناوری های به کار رفته در دنیای خبررسانی نوشته است: در سال های اخیر رشد و تحولی که از دنیای فناوری ها وارد شبکه های ماهواره ای شده، این ابزار قدرتمند را وارد مرحله جدیدی از اطلاع رسانی و تاثیر بر اذهان مردم نموده است. کشورهای عربی نیز از این فناوری ها بی نصیب نبوده اند و باز به نوبه خود گروه دینی موسوم به سلفی ها بیشتر از همه از این کانال ارتباطی قدرتمند در جهت منافع خود سود جسته است.

این سایت همچنین با نگاهی کارشناسانه به چگونگی کارکرد و تاثیر این سایت ها و شبکه ها بر اذهان عمومی می نویسد: شبکه های مختلف مرتبط با سلفیان با در نظر گرفتن سلیقه مخاطبان مختلف برنامه های گوناگونی را تولید می کنند که تمام انواع سلیقه را در خود جای دهد. همچنین این شبکه ها آن چنان متعدد و گسترده هستند که می توان گفت در دهه های اخیر هیچ دین و مذهبی تا به این اندازه به ترویج اندیشه های خود نپرداخته است.

میدل ایست آن لاین همچنین با نگاهی به تعداد شبکه های مختلف وابسته به سلفی می گوید: بیش از پنجاه درصد از شبکه های مختلف ماهواره ای دینی توسط این گروه مذهبی راه اندازی شده و اداره می شود.

http://www.middle-east-online.com/?id=135003

 

زمان انتشار : 1391-05-23