۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۶:۱۵ ق٫ظ

ورنر فايمان، صدراعظم اتريش پس از شركت در شوراي وزرا در روز سه شنبه، به خبرنگاران اظهار كرد: "هيچ دليلي براي چنين پيشنهادي وجود دارد و ما به شدت مخالف آن هستيم".

اتریش خروج از یورو را تکذیب کرد

صدراعظم اتريش روز سه شنبه تاكيد كرد كشورش از ارز واحد اروپايي خارج نخواهد شد.

به نقل از شينهوا، با تشديد شدن بحران بدهي در سراسر اروپا، برخي از احزاب سياسي در اتريش خواهان خروج از يورو شده اند.

ورنر فايمان، صدراعظم اتريش پس از شركت در شوراي وزرا در روز سه شنبه، به خبرنگاران اظهار كرد: "هيچ دليلي براي چنين پيشنهادي وجود دارد و ما به شدت مخالف آن هستيم".

در اين بين وي تاكيد كرد اتريش از سياست پول واحد اروپايي بسيار سود برده است و بدون اين پول واحد، در برابر بحران بهتر نخواهد شد.

 

زمان انتشار : 1390-01-01