۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۱۱:۴۰ ق٫ظ

عباس شومان گفت: علما و مبلغان الازهر و ائمه جماعت اوقاف می توانند پاسخگوی احکام شرعی باشند، اما تنها مرجعی که می تواند شایستگی افراد را در این زمینه تایید کند الازهر است.

اختلاف الازهر و اوقاف مصر بر سر صدور فتوا

به گزارش الأمه به نقل از حوزه:

 شیخ عبای شومان نمانیده الازهر گفت: مدتی است که جنجالی رسانه ای و بیهوده در مورد قانون صدور فتوا که در دست کمیته دینی پارلمان در حال بررسی است به راه افتاده به گونه ای که این جنجال نشان دهنده نوعی درگیری میان الازهر و اوقاف است.

شومان تاکید کرد: برخی ادعا می کنند که هیئت علمای بزرگ الازهر از پاسخگویی ائمه جماعت وابسته به اوقاف به پرسش های نمازگزاران و بیان مسائل شرعی در سخنرانی های آنها جلوگیری می کنند، در صورتی که این ادعا درست نیست و این غیر منطقی است که علمای الازهر بخواهند مانع پاسخگویی علما و ائمه جماعت وابسته به اوقاف بشوند به ویژه اینکه ماده دوم قانون پیشنهادی از سوی هیئت علمای بزرگ الازهر می گوید: ائمه جماعت و واعظان و مدرسان علوم شرعی و عربی در الازهر و اعضای شورای آموزشی و معاونان آنها که از فارغ التحصیلان دانشکده های علوم شرعی و عربی الازهر باشند می توانند به وظیفه ارشاد و تبلیغ بپردازند و این تعارضی با قانون فتوا ندارد.

نماینده الازهر افزود: بر اساس قانون افتا هم علما و مبلغان الازهر و هم ائمه اوقاف می توانند به تبلیغ بپردازند؛ چراکه این از وظایف طبیعی آنها است و تردیدی نیست که الازهر میان فارغ التحصیلان خود تفاوتی قائل نیست.

عباس شومان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اختلاف واقعی ما با اوقاف در این است که چه نهادی حق دارد شایستگی افراد را جهت صدور فتوا احراز کند و این امری ضروری است و باید گفت هیچ کشوری در جهان به اندازه ما از این نظر دچار بی نظمی نیست؛ چراکه در تمام کشورهای اسلامی نهادی برای مدیریت افتا وجود دارد و افراد شایسته برای این کار را تایید می کند و در کشور ما نیز قانون ارائه شده توسط هیئت علمای بزرگ الازهر این شرایط را مشخص کرده است؛ چرا که الازهر مسئول امور دینی مصر است و می تواند افراد شایسته و متولیان امر فتوا را تایید کند و بنا بر این نیازی به این همه جنجال و فریب دادن مردم نیست.