۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۲:۲۵ ب٫ظ

"خیرت الشاطر" نائب رئیس اخوان المسلمین مصر اعلام کرد: ما به دنبال تشکیل دولت اسلامی هستیم و این دولت گامی برای رسیدن به حکومت جهانی اسلامی خواهد بود.

اخوان المسلمین به دنبال برپایی جمهوری اسلامی در مصر

"خیرت الشاطر" نائب رئیس اخوان المسلمین مصر اعلام کرد: ما به دنبال تشکیل دولت اسلامی هستیم و این دولت گامی برای رسیدن به حکومت جهانی اسلامی خواهد بود.

وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما می خواهیم یک صفحه جدید سیاسی را باز کنیم و آن هم تشکیل دولتی به دور از دیکتاتوری و دارای دموکراسی و آزادی و با تبعیت از یک مرجعیت دینی می باشد.

روزنامه "المصری الیوم" نوشت: الشاطر اعلام کرد اخوان المسلمین دارای عقاید خاص خودش است و هرگز از این عقاید کنار نمی کشد اما در این مرحله وظیفه ما تحریک ملت مصر به سمت اقامه یک حکومت قدرتمند اسلامی می باشد.

گفتنی است بعد از گسترده شدن موج بیداری اسلامی در شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه، بسیاری از دولتهای استکباری که از این امر بسیار نگران بودند و مافع خویش را در خطر می دیدند، سعی و تلاش زیادی نمودند تا این انقلابها را صرفا بخاطر فقر مردمان تلقی کنند و به گونه ای تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در سایر کشورها را کتمان نمایند و به هر نحو ممکن این حرکتهای اسلامی مردم را به نفع خویش مصادره کنند که در این راه شیطنت ها و فتنه های زیادی در حال شکل گرفتن بود که به لطف خدا و درایت برخی مسئولین و رهبران جنبش های اسلامی خنثی گردید و اظهارات جدید این مسئولین اخوان المسلمین می تواند بار دیگر ماهیت این حرکتها و انقلابها را به نمایش بگذارد.

 

زمان انتشار : 1390-02-05