۱۳۹۷/۰۲/۰۴
۱۰:۴۲ ب٫ظ

هزاران نفر از مردم شهرهاي مختلف مغرب روز گذشته با برگزاري تظاهراتي، خواستار ايجاد دمكراسي بيشتر و عدالت اجتماعي شدند.

ادامه اعتراضات مردمی در مغرب برغم وعده پادشاه به انجام اصلاحات

به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حاليكه 'محمد ششم'، پادشاه مغرب از اصلاحات گسترده و آزادي زندانيان سياسي در اين كشور خبر داده بود، مردم مغرب براي بار دوم از آغاز سال جاري ميلادي با برگزاري تظاهراتي خواستار ايجاد دمكراسي بيشتر شدند.

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: انتظار مي رود اين تظاهرات به شهرهاي ديگري چون رباط و فاس نيز كشيده شود.

اين در حالي است كه در برخي شهرها مانند دارالبيضاء، طنجه و مراكش ، تظاهرات در ساعت 11 صبح آغاز شده بود.

تظاهرات كنندگان خواستار اجراي عدالت، عدم پرداخت رشوه، پايان دادن به فساد و جلوگيري از تراكم ثروت و نفوذ برخي از مقامات شدند.

در دار البيضاء حدود 10 هزار نفر در مركز شهر تجمعي را برگزار كرده و به سمت ميدان 'محمد پنجم' راهپيمايي كردند.

مهمترين خواسته تظاهرات كنندگان در دارالبيضاء ، پايان دادن به اختيارات سياسي پادشاه، مبارزه با فساد و استقلال دستگاه قضايي بود.

اولين تظاهرات مردم مغرب در 20 فوريه سال جاري و مشابه اعتراضات مردم ساير كشورهاي عربي بود.

پادشاه مغرب در سخنراني 9 مارس گذشته، از انجام اصلاحات سياسي مهمي در جهت تقويت استقلال دستگاه قضايي و تفكيك قواي اين كشور خبر داده بود و در روز بعد، كميته اي را مامور اجراي اصلاحات قانون اساسي كرد.

پادشاه مغرب همچنين فرمان آزادي 190 زنداني از جمله اسلامگرايان و ساكنان صحرا را صادر كرد كه كارشناسان اين اقدام را با هدف آتش بس با مخالفان توصيف كرده اند.

برغم اقدامات انجام شده از سوي پادشاه مغرب ، جنبش 20 فوريه براي برگزاري تظاهرات روز يكشنبه با هدف افزايش فشار بر دولت تاكيد كرده و تصميمات پادشاه را كافي ندانسته است.

 

زمان انتشار : 1390-02-05