۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۸:۵۶ ب٫ظ

هدف اصلی این کتاب تغییر دیدگاه نادرست مردم غرب نسبت به اسلام و مسلمانان است و برای دست‌یابی به این هدف ورونیک رئیفل چشم‌انداز کاملی از دوره‌های مختلف حضور هنری اسلام در غرب را به خواننده نشان می‌دهد و در این تصویر بعد سلیقه‌ای در نظر گرفته نشده است.

اسلام سوژه هنری برای غرب

اسلام در غرب یک چهره ناشناخته نیست. لیکن چهره‌ای است که نادرست معرفی شده است. تا آن جا که امروزه بسیاری از غربیان از مسلمانان واهمه دارند. چرا که رسانه‌های غربی و اروپائی اسلام را نه تنها یک دین متحجر و واپس‌گرا معرفی کرده‌ که مسلمانان را نیز افرادی تروریست و کاملا خشن نشان داده‌اند. این حمله‌ها علیه اسلام و مسلمانان پس از حادثه یازده سپتامبر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. در مقابل صاحبان قلم در کشورهای اسلامی نیز شروع به نوشتن مطالب علیه این گفته‌ها کردند و سعی کرده‌اند که چهره واقعی دین اسلام را به غرب نشان دهند.

منهای تلاش نویسندگان مسلمان، این بار  ورونیک رئیفل مدیر موسسه فرهنگ اسلامی فرانسه با همکاری انتشارات هنرهای زیبا کتابی با مضمون اشتیاق غرب به اسلام را منتشر کرده است. به گزارش جزیره نت این کتاب با نگاهی هنری به رابطه میان غرب و اسلام نگاه می‌کند و به تاثیر و تاثر‌های این دو جهان متفاوت می‌پردازد و در همین راستا نمونه‌های ارزشمندی از این تاثیر‌های دوجانبه در زمینه هنر و اندیشه را ارائه می‌کند. اخناتون، پاسکال، جان پییر بلانچرد، کاترین دافلد، نیکولا فارک، منیر فاطمی، هاله فطومی، فرانسوا موریلی و مارتین بار از جمله چهره‌هایی هستند که نویسنده در این کتاب خود نمونه‌های از کارشان را به عنوان افرادی که از جهان غرب و یا شرق تاثیر گرفته‌اند، آورده است.

هدف اصلی این کتاب تغییر دیدگاه نادرست مردم غرب نسبت به اسلام و مسلمانان است و برای دست‌یابی به این هدف ورونیک رئیفل چشم‌انداز کاملی از دوره‌های مختلف حضور هنری اسلام در غرب را به خواننده نشان می‌دهد و در این تصویر بعد سلیقه‌ای در نظر گرفته نشده است.  

از نویسنده پیش از این کتابی با عنوان «اسلام یک سوژه هنری شده است» نیز به چاپ رسیده است. در این کتاب نیز ورونیک رئیفل به تاریخ هنری اسلام اشاره دارد و به توضیح هنرهای اسلامی نیز پرداخته است. از دید او هنرمندان مسلمان دیدگاه‌های خاص خود از موضوعات مختلف را با ارزش‌های اسلامی درآمیختند و این کار آن‌ها باعث جذابیت هنر اسلامی شده است.

 

زمان انتشار : 1391-03-02