۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۶:۲۶ ب٫ظ

بر اساس آمار منتشر شده در امارات ، قاچاق انسان در اين كشور در گذشته ميلادي نسبت به سال قبل آن افزايش يافته است .

افزایش قاچاق انسان در امارات

محاكم كيفري امارات روز دوشنبه در اين باره اعلام كردند: تشكيل پرونده براي قاچاقچيان انسان و قربانيان آنها در اين كشور در سال 2010 ميلادي افزايش محسوسي داشته است .

در سال گذشته ميلادي (2010) 58 پرونده قاچاق انسان كه 152 قرباني داشته اند، در دادگاههاي امارات طرح شده است.

اين در حالي است كه اين آمار آن در 2009 ميلادي 43 پرونده و 86 قرباني بوده است.

دادگاههاي دبي با تشكيل 28 پرونده در سال 2010 بيشترين موارد قاچاق انسان را در امارات داشته است .

دادگاههاي دبي اعلام كرده است كه در سال 2009 در حدود 20 پرونده براي قاچاقچيان انسان تشكيل داده است .

اين در حالي است كه به استثنا اسكان موقت قربانيان، تلاش چشمگيري براي شناسايي و ريشه يابي عوامل اين پديده و مبارزه با آن در امارات صورت نگرفته است .

با اين وجود مقامات امارات معتقدند كه اين پديده جامعه اين كشور را تهديد مي كند و بايد در كنار تشكيل پرونده هاي كيفري و محاكمه قاچاقچيان انسان ، عوامل بوجود آمدن اين پديده نيز مورد بررسي قرار گيرد.

باندهاي جنايتكار به طرق مختلف زنان و دختران كشورهاي آسياي جنوب شرقي ، كشورهاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه و اروپاي شرقي براي كار اجباري به امارات قاچاق مي كنند.

اين باندها زنان اين كشورها را به بهانه كاريابي به امارات منتقل كرده و سپس آنان را وادر به فعاليت در ديسكوها مي كنند.

 

زمان انتشار : 1390-02-06