۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۲:۳۶ ب٫ظ

راي سوييسي‌ها به نفع توريسم مرگ و ادامه فعاليت موسسات کمک به خودکشي در اين کشور، نگراني‌ها را در زمينه تقويت تلاش‌ها در زمينه کمپين حق مردن در انگلستان تشديد کرده است.

افزایش نگرانی مردم انگلستان از ادامه روند توریسم خودکشی در سوئیس

راي سوييسي ها به نفع توريسم مرگ نگراني ها را در زمينه تقويت تلاش ها درزمينه کمپين حق مردن درانگلستان تشديد کرده است.

با اعلام موافقت سويسي ها با ادامه فعاليت هاي قانوني در زمينه توريسم مرگ که فرصت مردن را به توريست هاي خارجي در کشور سويس فراهم مي کند، ازاين پس توريست هاي طالب مرگ در بريتانيا که بيشترين توريست ها را دراين زمينه به سوييس مي فرستد، همچنان مي توانند براي دريافت کمک ها وخدمات توريستي لازم به اين کشور سفر کنند.

اين درحالي است که حزب محافظه کار اتحاد دموکراتيک فدرال سوييس پيش ازاين خواستار اعمال محدوديت براي اين نوع توريسم در کشور شده بود.

نتيجه اين راي گيري نشان داد که تنها 20 درصد از مردم خواستار منع قانوني سفر توريست هاي خارجي براي مرگ هستند

طبق همين گزارش هم اکنون درحدود 164 نفر توريست بريتانيايي ازجمله کساني هستند که با هدف خودکشي به سوييس سفر کرده اند.

نتيجه اين راي گيري براي حزب محافظه کاران دموکرات فدرال سوييس بسيار شوک آور بوده است . طي دهه گذشته بيش از هزار متقاضي خارجي و عتمدتا افراد بيمار و نااميد از درمان در کلينيک ديگنيتاز در نزديکي زوريخ با استفاده از خدمات اين کلينک به طور قانوني دست به خودکشي زده اند.

افراد و فعالان حاضر دراين کلينک ازسوي منتقدان متهم شده اند که سازماني با اهداف سودجويانه هستند که براي کسب درآمد عتملا فرهنگ مرگ را اشاعه مي دهند.

«لوديگ مينه لي » از بنيادگزاران اين موسسه  که از محل اين نوع تجارت درآمدهاي کلاني بدست آورده اخيرا گفته است که او مي خواهد به انسان هايي که دچار نااميدي و افسردگي شده اند توانايي آن را بدهد که با کمک اين موسسه به زندگي خود پايان بدهند.

اين درحالي است که اجساد برخي مردگان پس ازمرگ براي برخي سويسي ها دردسر ساز شده است به طوري که مدير يکي از هتل هاي سوييس پس ازاقدام به خودکشي مردي دريکي از اتاق هاي هتل،  مينه لي را تهديد کرده است که درصورتي که خودکشي باکمک موادي که موسسه او تامين کرده باشد ، او را مورد پيگرد قانوني قرار خواهد داد.

همچنين جسد دو توريست آلماني نيز دريکي از مناطق روستايي سوييس کشف شد که با کمک موسسه ديگنيتاز خود را کشته بودند.

مينه لي به علت دفن خاکستر برخي اجساد در آب هاي بکر درياچه زوريخ  نيزمورد خشم شديد مقامات محلي قرار گرفته است.

البته گروه ديگري نيز در سوييس درزمينه خودکشي درکشور سوييس فعاليت دارند اما اين گروه از کمک به توريست هاي خارجي دراين زمينه خودداري مي کنند.

راي منفي سويسي ها به ممنوعيت قانوني خودکشي در اين کشور به هرحال به اين معناست که مردم بريتانيا همچنان مي توانند براي کشتن خود به سوييس سفر کنند و اين براي دولت سوييس نيز نشانه کاملا واضحي است که مردم سوييس موافق با اين عمل هستند.

کمک به خودکشي از سال 1941 در کشور سوييس مجاز شده است. اتانازي يا کشتن ازسر ترحم علاوه بر سوييس در هلند، لوکزمبورگ ، بلژيک و ايالت اورگان امريکا نيز مجاز و قانوني است.

يک منبع سياسي مي گويد:«اين نشانه آشکاري است که سوييس نه تنها از توريسم خودکشي احساس شرم نمي کند بلکه آن را تشويق نيز مي کند. اما مشاهده اين که درآينده دولت ها  از چنين اقداماتي حمايت قانوني کنند، دشوار است. »

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01