۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۸:۵۱ ب٫ظ

شبکه الجزیره در زمره بسیاری از رسانه های مزدور است که خود را در اختیار برنامه های نواستعمارگران غرب قرار داده و در مسیر تضعیف روحیه مردم منطقه فعالیت می کند.

افشاگری مجری مستعفی شبکه الجزیره

مجری مستعفی الجزیره از روند جعل وقایع و بازی رسانه ای این شبکه ماهواره ای عربی زبان پرده برداشت.

خانم لونا الشبل در گفتگو با تلویزیون الدنیا تصریح کرد: الجزیره و رسانه هایی از این قبیل با در پیش گرفتن روند بزرگنمایی حوادث و جهت دادن به اخبار بر اساس سیاست های مالکان این رسانه، به میثاق کاری و امانتداری خبرنگاری خیانت کردند.

وی که ماه گذشته در اعتراض به روند فتنه افکنی و خبر رسانی مغرضانه این شبکه استعفا داده بود تصریح کرد: شبکه الجزیره در زمره بسیاری از رسانه های مزدور است که خود را در اختیار برنامه های نواستعمارگران غرب قرار داده و در مسیر تضعیف روحیه مردم منطقه فعالیت می کند.

وی با اشاره به توطئه های محافل غربی علیه سوریه که در مقاله های سیاستمداران و نویسندگان این کشورها منعکس می شود، از رسانه های سوری خواست تا در خصوص این توطئه ها هشیار باشند و به افشای آن بپردازند.

روزنامه الوطن سوریه نیز نوشت: غسان بن جدو خبرنگار تلویزیون الجزیره هم چند روز پیش در اعتراض به سیاست گزینشی این شبکه ماهواره ای در قبال مسائل بحرین و سوریه استعفا کرد.

علاوه بر خانم لونا الشبل و غسان بن جدو ، فیصل قاسم مجری گفتگوهای داغ سیاسی این شبکه هم در اعتراض به سیاست خبری تلویزیون الجزیره و فتنه افکنی آن در قبال حوادث سوریه چند روز پیش استعفا کرد

 

زمان انتشار :  1390-01-01