۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۷:۱۲ ب٫ظ

"بو عزیز" در این یادداشت که با عنوان "پایان قرارداد فروش و سند ملک" برای بن علی ارسال کرده، خطاب به دیکتاتور تونس نوشته است، به همراه این نامه نسخه ای از قرارداد فروش قطعه زمینی به ملک فهد بن عبدالعزیز، تقدیم می شود.

افشای سند فروش زمین در تونس به ملک فهد

زین العابدین بن علی" دیکتاتور سرنگون شده تونس قطعه زمینی را در این کشور به "ملک فهد" پادشاه سابق عربستان فروخته است.

 به گزارش شبکه العالم ، این سند که شامل نامه و یادداشتی از سوی "مصطفی بوعزیز" به دیکتاتور سرنگون شده تونس است، بیانگر همدستی رژیم سرنگون شده بن علی و رژیم آل سعود در پرونده های فساد مالی و اقتصادی است.

"بو عزیز" در این یادداشت که با عنوان "پایان قرارداد فروش و سند ملک" برای بن علی ارسال کرده، خطاب به دیکتاتور تونس نوشته است، به همراه این نامه نسخه ای از قرارداد فروش قطعه زمینی به ملک فهد بن عبدالعزیز، تقدیم می شود.

 

زمان انتشار : 1390-02-05