۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۶:۱۰ ب٫ظ

الازهر اعلام کرد: اقتدا به نماز جمعه در خانه و از طریق امواج رادیو و تلویزیون به اتفاق فقها جایز نیست، زیرا شروط صحت نماز جماعت و جمعه در آن محقق نمی شود.

الازهر: اقتدا به نماز جماعت از طریق پخش الکترونیک جایز نیست

به گزارش الأمه:

مرکز فتوای الکترونیک وابسته به الازهر اعلام کرد نمازهای جماعت و جمعه از شعائر بزرگ دین اسلام هستند که خدای متعال برای اظهار اسلام و اجتماع و ملاقات مسلمانان و تحکیم وحدت و همکاری در اطاعت خدا آنها را واجب ساخت و اینها جزء بزرگ ترین مقاصد و اهداف این شعائر است که اگر این مقاصد در میان نباشد، دیگر برگزاری این نمازها در پشت تلویزیون و رادیو یا پایگاه اینترنتی و غیره فایده ای ندارد و از این رو فقها برای صحت نماز جمعه شروطی قائل شده اند که این شروط در مسجد محقق می شود که مسلمانان در آن اجتماع کنند و از جمله شروط دیگر نماز جمعه و جماعت اذن حاکم و اتصال صفوف و اتحاد مکان امام و ماموم در نماز است، زیرا اقتدا مستلزم پیروی در نماز است و برخی فقها نیز شرط کرده اند که میان امام و ماموم هیچ مانعی به جز ستون مسجد نباشد. بنابراین اگر مانعی میان امام و ماموم قرار گرفت، نماز ماموم باطل است و برخی فقها نیز شرط کرده اند که مسافت میان امام وماموم نباید بیشتر از 300 ذراع(حدود185 متر) باشد.

الازهر افزود: و اینها شروطی است که با اقتدا به امام از طریق امواج رادیو و ماهواره و غیره حاصل نمی شود و بنابراین اقتدا به نماز جمعه در خانه و از طریق امواج رادیو و تلویزیون به اتفاق فقها جایز نیست، زیرا شروط صحت نماز جماعت و جمعه در آن محقق نمی شود و مسلمانان باید در روز جمعه چهار رکعت نماز ظهر را بدون خطبه و به صورت انفرادی یا به صورت جماعت با خانواده بخوانند، زیرا این روزها ترس از بیماری مانع حضور در اجتماعات شده است و مساجد نیز به خاطر همین ترس از بیماری بسته شده است.

 

منبع: حوزه نیوز