۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۹:۵۶ ق٫ظ

غرفه الازهر در نمایشگاه بین المللی ۲۰۲۰ قاهره کتابی با عنوان "مقالات فی التجدید" (مقالاتی در نوسازی گفتمان دینی) شامل مقالاتی در علمای الازهر در زمینه نوسازی گفتمان دینی ارائه کرد.

الازهر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره بر نوسازی گفتمان دینی متمرکز شد

به گزارش الأمه:

غرفه الازهر در نمایشگاه بین المللی ۲۰۲۰ قاهره کتابی با عنوان "مقالات فی التجدید" (مقالاتی در نوسازی گفتمان دینی) شامل مقالاتی در علمای الازهر در زمینه نوسازی گفتمان دینی ارائه کرد.

این کتاب شامل مجموعه ای از تحقیقات همایش مقدماتی الازهر با عنوان نشست مقدماتی همایش نوسازی اندیشه و علوم اسلامی در آوریل ۲۰۱۵ است.

این کتاب به مباحث مهمی در نوسازی گفتمان دینی می پردازد از جمله : تفاوت فهم ها در زمینه نوسازی گفتمان دینی، مشخص ساختن اصطلاح نوسازی گفتمان دینی، محدوده نوسازی و شروط و ویژگی های اهل آن، خطر جمود، نیاز به نوسازی، اثر خلط مفهوم اجتهاد و مفهوم نوسازی، رابطه انسان با میراث گذشته و خطر نابودی آن و دعوت به سازندگی و علم آموزی.

در آغاز این کتاب احمد الطیب شیخ الازهر می گوید: نوسازی یک ویژگی لازم برای دین اسلام است که پیامبر در مورد آن تذکر داد و عقل نیز حکم می کند که اگر ما پذیرفتیم که رسالت اسلام یک رسالت عمومی برای تمام انسان ها و مناسب هر زمان و مکان است و توجه نودیم که نصوص دینی محدود اما اتفاقات و رویدادها نامحدود هستند، ضروری است که باید فرضیه ضرورت نوسازی گفتمان دینی را به عنوان ابزاری حتمی برای کشف حکم الهی در رویدادها بپذیریم.

کتاب شامل ده مقاله با عناوین زیر است:

۱. مقدمه کتاب به قلم احمدالطیب شیخ الازهر

۲. میراث گذشتگان میان نوسازی و نابودی به قلم محمود حمدی زقزوق

۳. میراث گذشته میان نوسازی و تقلید و نابودی به قلم عبدالفتاح عبدالله برکة

۴. نوسازی در اندیشه و علوم اسلامی اثر طه جابر العلوانی

۵. نوسازی در سایه سنت نبوی و اندیشه اسلامی اثر احمد معبد عبدالکریم

۶. اجتهاد و نوسازی: مفاهیم و ابزارها اثر محمد کمال الدین امام

۷. نوسازی در فقه اسلامی اثر محمد رافت عثمان

۸. گفتمان دین یمیان واقعیت و آرمان اثر اسماعیل الدفتار

۹. تعریف مفاهیم و نقش آنها در نوسازی گفتمان دینی اثر عبدالفتاح العواری

۱۰. هم افزایی دو گفتمان دینی و علمی در تعریف اسلام و دفاع از آن اثر احمد فؤاد پاشا

لازم به ذکر است الازهر برای چهارمین سال پیاپی با غرفه اختصاصی خود در نمایشگاه بین المللی قاهره شرکت می کند.

منبع: حوزه نیوز