۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۴:۱۵ ب٫ظ

جوانان سوداني با الگو برداري از حوادث مصر و تونس، در شبكه فيس بوك و ساير پايگاههاي اجتماعي اينترنتي فراخوان دادند تا مردم براي براندازي دولت 'عمر البشير'، رئيس جمهور اين كشور به خيابانها بيايند؛ اما دولت سودان نيز اعلام كرد كه مانع از انجام چنين تظاهراتي مي شود.

الجزیره: جوانان سودانی برای برگزاری تظاهرات فراخوان دادند

تهران - هزاران جوان سودان در اقدامي بر روي شبكه 'فيس بوك' و ديگر پايگاههاي اجتماعي در اينترنت، از مردم سودان خواستند براي تغيير نظام به خيابانها بيايند.      

به نقل از پايگاه خبري 'الجزيره'، جوانان سوداني با الگو برداري از حوادث مصر و تونس، در شبكه فيس بوك و ساير پايگاههاي اجتماعي اينترنتي فراخوان دادند تا مردم براي براندازي دولت 'عمر البشير'، رئيس جمهور اين كشور به خيابانها بيايند؛ اما دولت سودان نيز اعلام كرد كه مانع از انجام چنين تظاهراتي مي شود.

بر اساس اين گزارش، جواناني مستقل و برخي افرادي كه به احزاب سياسي وابسته هستند، عامل تحريك براي برگزاري اين تظاهرات ضد دولتي هستند.

جواناني كه براي برگزاري اين تظاهرات فراخوان داده اند، مجموعه اي از درخواست ها نظير، آزادي، مبارزه با فساد، بيكاري، گرسنگي و فقر را عنوان كرده اند؛ همچنين خواستار تشكيل دولت انتقالي ملي و به دنبال آن برگزاري انتخابات آزاد و شفاف شده اند.

'مجدي عكاشه'، عضو گروه 'جوانان براي تغيير' مي گويد: هدف از فراخوان براي تظاهرات و آمدن به خيابانها، فقط براندازي نظام حاكم نيست، بلكه ايجاد تغييرات گسترده در همه آن چيزي است كه مربوط به شكل حكومت سودان مي شود.

وي به اين نكته اشاره كرد كه صدها نفر از جوانان و دانشجويان به علت سياست هاي خاص دولت، متضرر شده اند.

عكاشه تاكيد كرد كه دولت سودان، همواره كساني را كه خواستار تغيير هستند، قبل از اينكه راهي خيابانها شوند، دستگير كرده و آنها را از عاقبت تظاهرات مي ترساند.

وي همچنين به ائتلاف هواداران حزب كنگره ملي حاكم و پليس سودان براي مقابله با تظاهرات كنندگان اشاره كرده و يادآور شد كه اين امر باعث ايجاد برخي حوادث خطرناك در صفوف تظاهرات كنندگان مي شود.

اما دولت سودان نيز اعلام كرد كه مانع از هرگونه تحرك غير قانوني مخالف با قوانين جاري كشور خواهد شد و چنين اقداماتي فقط از سوي گروههايي است كه در انزوا قرار داشته و براي ايجاد ناامني در كشور تلاش مي كنند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-18