۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۳:۲۵ ب٫ظ

این کتاب روایت دوگانگی است که مردم اریتره با آن دست و پنجه نرم می کنند. از یک سو طبیعت کشور این مردمان سنگدلتر و خسیس تر از آنی است که جایی را برای شهروندان خود در نظر بگیرد. از سوی دیگر نیز مهاجرت و ترک سرزمین آبا و اجدادی نیز با مشکلات و رنج های خود همراه است که آوارگی و بی هوی

«السمراویت»؛ داستان آوارگی مردم اریتره

 

هویت آدمی در طی عصور مختلف مهمترین چالش درونی بشر بوده است. چرا که هویت به معنای وابستگی به مکانی است که انسان حقیقتا به آن تعلق دارد و در آن دیار غریب و بیگانه بشمار نمی رود.

«السمراویت» عنوان کتابی است که توسط «حجی جابر» به رشته تحریر درآمده است. این داستان روایت رنج ها و مصائب مردم آفریقا است که سالیان پیاپی طعمه ای برای کشورهای استعماری غرب و پس از آن نیز اسیر دست ستمکار طبیعت بوده اند. طبیعتی که حداقل مواهب آسمانی خود را از آنان دریغ نموده و با سال ها خشکی و بی چیزی موجبات مهاجرت این مردم را فراهم ساخته است.

سایت خبری جزیره نت اخیرا مطلبی را در زمینه معرفی این کتاب در سایت خود درج نموده است. در این مطلب آمده: کتاب «سمراویت» در دویست صفحه، داستانی را پیشروی خواننده قرار می دهد که از درد بی پایان مردم اریتره سخن به میان می آورد. این کتاب روایت دوگانگی است که مردم اریتره با آن دست و پنجه نرم می کنند. از یک سو طبیعت کشور این مردمان سنگدلتر و خسیس تر از آنی است که جایی را برای شهروندان خود در نظر بگیرد. از سوی دیگر نیز مهاجرت و ترک سرزمین آبا و اجدادی نیز با مشکلات و رنج های خود همراه است که دربدری و بی هویتی بارزترین آن ها بشمار می رود.

جزیره نت همچنین با مقایسه «حجی جابر» و «غسان کنفانی» به نقل از یک نویسنده ژاپنی به نام «نوبواکی نوتوهارا» نوشت که اگرچه «غسان کنفانی» بهترین نویسنده نبود، اما اولین نویسنده ای بود که موضوع فلسطین را بر روی کاغذ به ثبت رساند. «حجی جابر» نیز نخستین نویسنده ای است که با توجه به مردم اریتره و مشکلات آنان، برای نخستین بار داستان درد و رنج آنان را به رشته تحریر درآورده است.  

شایان ذکر است که کتاب مذکور موفق شده است جایزه الشارقه سال 2012 در زمینه داستان نویسی را از آن خود کند.

http://aljazeera.net/news/pages/45981bc0-bfbf-4128-8f69-88b1381e65ec

 

زمان انتشار : 1391-05-22