۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۱۱:۳۹ ب٫ظ

محمد سلطانیه رئیس دفتر طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان محیط زیست روز دوشنبه در نشست خبری همایش و نمایشگاه تخصصی جذب سرمایه از طریق مکانیسم توسعه پاک در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در کاهش گازهای گلخانه ای کشورهای اروپای شرقی مانند اسلونی 40 درصد، اسلوواکی 35 درصد و روسیه 12 درصد بیش

امریکا اول و ایران در رتبه یازدهم تولید گازهای گلخانه‌ای

رئیس دفتر طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر چین و آمریکا در زمینه تولید گازهای گلخانه ای از همه کشورها جلوترند و بیش از 50 درصد این گازها را تولید می کنند گفت: ایران در میان کشورهای منتشر کننده این گازها رتبه یازدهم را دارد.

محمد سلطانیه رئیس دفتر طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان محیط زیست روز دوشنبه در نشست خبری همایش و نمایشگاه تخصصی جذب سرمایه از طریق مکانیسم توسعه پاک در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در کاهش گازهای گلخانه ای کشورهای اروپای شرقی مانند اسلونی 40 درصد، اسلوواکی 35 درصد و روسیه 12 درصد بیش از تعهد خود کاهش داشته اند و موفق ترین کشورها در کاهش این گازها هستند. همچنین اسپانیا و ایرلند که 40 درصد کمتر از تعهد خود کاهش داشته اند بدترین کشور ها در این زمینه بوده اند.

وی  با بیان اینکه در سال 1992 کنوانسیون جهانی ریو برای مشخص کردن چار چوبهای حفظ کره زمین در سطح جهان شکل گرفت افزود: پیرو این کنوانسیون پروتکل کیوتو که یکی از جنجالی ترین کنوانسون های بین المللی تغییرات آب و هواست شکل گرفت و از سال 1994 کشورهای جهان یکی پس از دیگری از جمله ایران عضو این کنوانسیون شدند.

سلطانیه با بیان اینکه پروتکل کیوتو تا سال 2005 میلادی خیلی نافذ نبود گفت: هدف اصلی این پروتکل کاهش گازهای گلخانه ای که بسیار خطرناک بوده و حیات کل مین را به خطر انداخته اند است.

به گفته وی، بر اساس آخرین ارزیابی که توسط دانشمندان در سال 2007 صورت گرفت بشر امروز با طرز زندگی خود وضعیت آب و هوای کره زمین را تغییر داده و اگر این روند ادامه داشته باشد پیش بینی می شود تا پایان قرن 21 دمای هوا تا 6 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

به اعتقاد سلطانیه، مصرف بیش از حد انرژی، تخریب جنگلها و تغییر کاربری زمین از دلایل مختلفی هستند که باعث شده توازن جذب و تولید دی اکسید کربن در جو بر هم خورده و گاز های گلخانه ای منتشر شوند.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته عضو این پروتکل متعهد شده اند تا پایان سال 2012 میزان گازهای گلخانه ای را 5/5 درصد نسبت به سال 1990 کاهش دهند که بر اساس گزارش ها بسیاری از کشور ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.

سلطانیه با بیان اینکه در حال حاضر چین و آمریکا در زمینه تولید گازهای گلخانه ای از همه کشور ها جلو تربوده و بیش از 50 درصد از این گاز ها را تولید می کنند یاد آور شد: به همین دلیل آمریکا مدعی شده که منبع اصلی تولید این گازها چین است و به صورت قانونی به این پروتکل ملحق نشده است.

به گفته وی، ایران که یکی از مهمترین مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادر کنندگان انرژی در جهان است که 5/1 درصد از کل انتشار گاز های گلخانه ای در جهان را به خود اختصاص داده و در میان کشور های منتشر کننده این گازها رتبه یازدهم را دارد.

سلطانیه تصریح کرد: مکانیسم توسعه پاک فرایندی است که طی آن کشورهای در حال توسعه با همکاری مالی و فنی کشورهای صنعتی و توسعه یافته سعی در کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای دارند.

وی با بیان اینکه سیاستگزاریها در زمینه افزایش قیمت سوخت، بازیافت منابع انرژی، جنگلکاری و  تبدیل گازهای متصاعد شونده از زباله به انرژی از اقداماتی است که در مکانیسم توسعه پاک بدان پرداخته می شود.

سلطانیه با بیان اینکه ایران از سال 1384 مراحل قانونی عضویت رسمی در پروتکل کیوتو را طی کرده افزود: با این وجود هنوز کار قابل توجهی در این زمینه در کشور رخ نداده است.

وی با اشاره به اینکه ایران از کشورهای متعهد برای کاهش گازهای گلخانه ای نیست افزود: در ایران به دلیل افزایش شیب تقاضا برای مصرف انرژی اگرچه اقداماتی در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای صورت گرفته ولی در مجموع انتشاراین گازها در ایران نسبت به زمان عضویت در پروتکل افزایش یافته است.

سلطانیه در ادامه گفت: بازار جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه برای مکانیسم های توسعه پاک یک بازار رقابتی است و ایران با توجه به ناهماهنگی بسیاری از قوانین داخلی با چارچو بهای مکانیسم توسعه پاک و بروکراسی های اداری در جذب این سرمایه ها ضعیف عمل کرده در حالی که چین در حال حاضر56 درصد این درآمدها و سرمایه ها را جذب کرده است.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-26