۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۸:۱۰ ب٫ظ

اقدام نیروهای امنیتی بحرین در مجبور کردن مردم به امضای سند وفاداری نشان دهنده اوج ناتوانی حکومت این کشور است.

امضا وفاداری بحرینی ها زیر مشت و لگد

به نقل از العالم، نیروهای امنیتی بحرین مردم این کشور را مجبور می کنند، سندی مبنی بر وفاداری خود به پادشاه این کشور را به امضا برسانند.

در حالی که 2 ماه از آغاز انتفاضه مردم بحرین می گذرد و سرکوب شدید مردم این کشور با حمایت عربستان سعودی همچنان ادامه دارد، نیروهای امنیتی این کشور مردم را مجبور به امضای سند وفادارای به خلیفه بن سلمان آل خلیفه می کنند.

لازم به ذکر است انقلابیون بحرینی در آغاز تنها خواستار تغییر نظام سیاسی این کشور از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه بودند، اما پس از اقدام دولت آل خلیفه در به خاک و خون کشاندن تظاهرات صلح آمیز بحرینی ها در منامه معترضان یکصدا خواستار کناره گیری خاندان آل خلیفه از قدرت شدند.

نیروهای امنیتی بحرین در حالی در ایست های بازرسی با متوقف کردن مردم از تک تک آنها می خواهند، سندهای از پیش آماده شده برای اثبات وفاداری شان به پادشاه را امضا کنند که در یک ماه گذشته بیش از 28 مسجد و 50 حسینیه در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس به دستور حکومت بحرین توسط نظامیان سعودی تخریب شده است.

 

زمان انتشار : 1390-02-05