۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۱:۱۸ ب٫ظ

الامه- فرهنگستان زبان عربی قاسمی، جزء دوم " دایرة المعارف پژوهش ادبیات معاصر فلسطین" را منتشر کرد.

انتشار بخش دوم ” دایره المعارف پژوهش در ادبیات معاصر فلسطین”

به گزارش پایگاه " عرب 48" انتشارات مکتبه الطالب، (کتابخانه دانشجو) واقع در ام الفحم مسئولیت نشر کتاب " دایرة المعارف پژوهش ادبیات معاصر فلسطین" را برعهده دارد. این کتاب پژوهشی است در ادبیات داخلی فلسطین و آثار شاعران بزرگ و نویسندگان و نمایش نامه نویسان این سرزمین را طی 60 سال گذشته شامل می شود.

در بیانیه صادره از فرهنگستان قاسمی درباره انتشار این کتاب آمده است: این کتاب در درجه ی اول در مسیر جنبش ادبی و نقد داخلی گام برمی دارد و در قالب طرح فرهنگی که توسط فرهنگستان قاسمی شروع شده است، جای می گیرد. و هدف آن بررسی زمینه های ادبیات و فرهنگ فلسطین در داخل و کرانه ی غربی و غزه و دیگر شهرهاست. گروهی از پژوهشگران بزرگ در زمینه ادبیات و نقد کار تالیف این کتاب را برعهده دارند. اصالت و نوآوری پژوهش ها از امتیازات این کتاب به شمار می رود.

 یاسین کتانی، رئیس فرهنگستان قاسمی در گفتگویی تاکید کرد تلاش برای بررسی دقیق آثار بزرگان ادبی ما گنجی ادبی فراهم می کند که مرجع مهمی برای پژوهشگران خواهد بود. همانطور که معیاری است برای روشنفکران و تحصیل کرده هاست و آنها را در واقعیت های اجتماعی و فکری که این ادبیات منعکس می کند، یاری خواهد کرد. کتانی اشاره کرد که فرهنگستان قاسمی از همان ابتدای تاسیس درصدد بوده تا کارهای جدی و ممتازی را عرضه کند. انتشارات این فرهنگستان توسط خوانندگان نقد و داوری می شود و مسئولیت برآوردن نیاز خوانندگان سرلوحه ی کار آن خواهد بود. او می گوید: فرهنگستان ما امروز به انتشارات خود افتخار می کند و آن را گنجی کتابخانه ای و پایه ریز روشی علمی می داند که انتشارات آینده بر اساس آن به چاپ خواهد رسید، روشی که درباره ادبیات فلسطین انصاف را رعایت و زیبایی های آن را کشف می کند و نمایه ای کامل از ادیبان و پایه گذاران عرب داخلی و جهانی آن را ارائه می دهد. توجه به ادبیات فلسطین در شاخه های مختلف آن یک رسالت و تکلیف است زیرا واقعیت تلخی که ملت فلسطین در آن به سر می برند را منعکس و از طلوعی روشن استقبال می کند؛ طلوع روشنی که برای پی بردن به جایگاه خود و بخشیدن زندگی دوباره به آن ضروری است.

منبع: پایگاه عرب 48

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96773

 

زمان انتشار : 1391-10-06