۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷:۴۴ ق٫ظ

رمان «باشان»، نوشته حسین الرفاعی با همکاری مشترک انتشارات الهزاره لبنان و انتشارات فاتحان در لبنان منتشر شده است.

انتشار کتابی درباره جنایت‌های داعش با همکاری لبنان و ایران

به گزارش الأمه:

انتشارات دارالهزاره لبنان با همکاری انتشارات فاتحان کتاب «باشان»، نوشته حسین الرفاعی  ادیب سوری و رئیس شعبه حزب بعث سوریه در شهر درعا را در لبنان منتشر کرد.

«باشان» نام روستایی در سوریه است که وقایع این رمان نیز در این روستا می‌گذرد،‌ در حالیکه همه روستا مشغول فراهم کردن مراسم جشن عروسی دو تن از جوانان روستا هستند‌، داعشی‌های مسلح به جشن حمله کرده و عده‌ای را کشته و تعدادی دیگر را دستگیر می‌کنند. نویسنده در ادامه به تجاوزات و خرابکاری‌هایی که داعش برای مردم آن منطقه به بار می‌آورد، اشاره می‌کند. این اتفاق که نمونه‌های مشابه و عینی بسیاری در زمان حضور داعش در سوریه دارد،‌ در این رمان تصویر شده است.

«باشان» در مدت کوتاهی پس از انتشار در سوریه با استقبال قابل توجه مواجه شده است. این کتاب با پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران و همکاری اتحادیه نویسندگان سوریه و با پشتیبانی مالی انتشارات فاتحان، نوشته و در لبنان چاپ شده است.