۱۳۹۷/۰۲/۰۴
۱۰:۳۱ ق٫ظ

روزنامه الدستور اردن امروزدر مقاله ای با عنوان "خشنونت، خشونت را به دنبال می آورد" به ادامه خشونت طلبی های صهیونیست ها علیه ملت مظلوم فلسطین اشاره می کند و می نویسد: روند نزاع عربی- صهیونیستی گواه این موضوع است که رژیم صهیونیستی اصلا به تاریخ هیچ توجهی ندارد و از تجربه های به دس

انتفاضه سوم فلسطین در راه است

یک روزنامه عرب زبان با اشاره به ادامه تجاوزات صهیونیست ها علیه ملت مظلوم فلسطین تاکید کرد: انتفاضه سوم فلسطین در راه است.

روزنامه الدستور اردن امروزدر مقاله ای با عنوان "خشنونت، خشونت را به دنبال می آورد" به ادامه خشونت طلبی های صهیونیست ها علیه ملت مظلوم فلسطین اشاره می کند و می نویسد: روند نزاع عربی- صهیونیستی گواه این موضوع است که رژیم صهیونیستی اصلا به تاریخ هیچ توجهی ندارد و از تجربه های به دست آمده استفاده نمی کند و درعین حال به ادامه روشش که برپایه قتل، کشتار، تجاوز، شهرک سازی است تاکید دارد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان آنچه که درسرزمین های اشغالی عربی در حال وقوع است حاکی ازآن است که خشونت به دنبال خود خشونت را می آورد و گروه های اشغالگر صهیونیستی تا زمانی که در برابر اجرای قوانین بین المللی ایستادگی کنند در حقیقت مسئول حوادثی هستند که به وقوع پیوسته و امروز یا فردا نیز به وقوع خواهد پیوست.

بنابراین کاملا مشخص و واضح است که دشمن آتی دیگر فقط به رد قوانین بین المللی اکتفا نمی کند، بلکه بر یهودی سازی سرزمین فلسطین و طرد ملت فلسطین از سرزمینشان تاکید خواهد ورزید که این خود مبارزه طلبی آشکار با خواست و اراده بین المللی و قوانین آن است.

الدستور درادامه تاکید کرد: اوضاع بحرانی سرزمین های فلسطینی به ویژه بعد از شکست مذاکرات به اصطلاح صلح حاکی از آن دارد که ملت مظلوم فلسطین در آستانه انفجار انتفاضه سوم هستند آن هم بعد از آنکه دشمن صهیونیستی همه گزینه های مطرح از جمله روند صلح را به رویشان بست و از مذاکرات طی 18 سال به نفع خود بهره برد به گونه ای که طی این مدت تعداد شهرک های صهیونیستی ها و همچنین شمار صهیونیست ها از زمان مذاکرات اوسلو یعنی از سال 1993 تا به امروز به شدت افزایش یافت.

 

زمان انتشار : 1390-02-05