۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۹:۰۸ ب٫ظ

در واقع جوانان با استفاده از فناوری‌های تکنولوژی توانستند مرحله به مرحله پیش بروند تا در نهایت قدرت مستبد و حاکم بر مقدرات کشورشان را سرنگون کنند.

انقلاب آگاهی.. آگاهی انقلاب

روزنامه الاهرام چاپ قاهره در بخش نویسندگان خود مطلبی با عنوان «انقلاب آگاهی ... آگاهی انقلاب» را از مصطفی النشار درج کرده است و در این قسمت نوشته است که انقلاب مصر برخواسته از خواست مردم این کشور بود که با آگاهی کامل در برابر دیکتاتور کشور خود ایستادند و با جوانان، زنان و مردان و احزاب مختلف خواستند که تغییرات اساسی و بنیادین در مجال‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور خود ایجاد کنند.

نویسنده این مطلب در ادامه از رهبری این جوانان انقلابی می‌نویسد و می‌گوید که رهبر جوانان انقلاب کسی نبوده است جز آگاهی خودشان. آگاهی و درایتی که باعث تعجب تمام جهان شده است. در واقع جوانان با استفاده از فناوری‌های ارتباطی جدید توانستند مرحله به مرحله پیش بروند تا در نهایت قدرت مستبد و حاکم بر مقدرات کشورشان را سرنگون کنند. از همان آغاز انقلابیون در پی یک تغییر و یک انقلاب مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت بودند. آن‌ها از طریق سایت‌های مختلف اینترنتی خواسته‌هایشان را مطالبه کردند اما این درخواست‌ها رفته رفته قدرت گرفت تا توانست کل نظام فاسد و مستبد کشور خود را سرنگون کند.

خواسته‌های اجتماعی مردم مصر چیزی جز آزادی، برابری و عدالت اجتماعی نبوده است و البته این مردم از طرف دیگر خواست‌های دیگری نیز داشته‌اند. این مردم سال‌ها در زیر یوغ استبداد سر خم کرده بودند و به خاطر این سرسپردگی، در خود احساس خفت و خاری می‌کردند و احساس می‌کردند که زمان آن فرا رسیده است که بار دیگر بلند شوند و به خویشتن خویش ارزش بدهند تا بتوانند با افتخار در مقابل دیگر مردم از خود بگویند و دیگر سرافکنده نباشند.

نویسنده این مطلب در پایان مقاله خود توضیح می‌دهد که در این مرحله حساس پس از انقلاب لازم است دو مورد را در نظر گرفت و به آن توجه لازم داشت. اول آن که شورای نظامی که در حال حاضر امور مملکت را در دست دارد بایستی به شکل دقیق زمان انتقال قدرت به دولت و رئیس جمهور انتخابی آینده را مشخص کند و دوم آن که همه مردم مصر و تمام احزاب موجود و فعال در این کشور باید با درایت و آگاهی لازم عمل کنند تا آرامش لازم برای حصول به خواسته‌های خود را در جامعه ایجاد کرده باشند و از این طریق بهتر به خواسته های خود دست بیابند.

 

زمان انتشار : 1391-02-10