۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۵:۳۸ ب٫ظ

در حالیکه مخالفان قذافی کنترل مصراته در در دست گرفته اند ، نبرد ها در اطراف "بریقه" و " اجدابیا " همچنان ادامه دارد.

اوضاع شهر مصراته وخیم است

ساکنان ، مهاجران و اتباع خارجی حاضر در شهر مصراته لیبی همزمان با وخامت اوضاع در این شهر در حال گریز از این منطقه هستند.  

 ساکنان و کارگران خارجی مقیم مصراته در غرب لیبی با کمک قایق های کوچک در حال فرار از این شهر به سمت شهر بنغازی هستند.

سازمان بین المللی مهاجرت تا کنون بوسیله چهار کشتی مهاجران و غیر نظامیان را از مصراته خارج کرده اند.

از سوی دیگر پرچم برخی کشورهای خارجی در کنار پرچم مخالفان قذافی ، به اهتزاز درآمده است.

در حالیکه مخالفان قذافی کنترل مصراته در در دست گرفته اند ، نبرد ها در اطراف "بریقه" و " اجدابیا " همچنان ادامه دارد.

 

زمان انتشار : 1390-02-04