۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۲:۵۴ ب٫ظ

هم راستا با تحریم های آمریکا، تمام بانک های ترکیه روابط خود را با بانک ملت ایران قطع کردند.

بانک های ترکیه با بانک ملت قطع رابطه کردند

 

رویترز- ایران به دلیل برنامه هرچند صلح آمیز اتمی خود، در معرض تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. پس از آن برخی از کشورها از جمله آمریکا تحریم های مضاعف یک جانبه ای علیه ایران اعمال کردند که این تحریم ها بانک ملت را نیز شامل شده است.

یونس هرمزی، رييس شاخه این بانک ایرانی در ترکیه مصاحبه گفته است: در صورتي که هنوز بانک‌های ترکی حاضر به همکاری با بانک ملت باشند، بانک ملت به فعاليت های خود در ترکيه ادامه  می دهد.

هفته گذشته ديويد کوهن، يک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمريکا، تاکيد کرد در صورتي که بانک‌های ترکيه به همکاری با شعبه های محلی بانک ملت در ترکيه ادامه دهند با تهديد تحريم مواجه خواهند شد.

 

زمان انتشار : 1390-01-01