۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۹:۴۶ ب٫ظ

شهدان سعد الدین: می‌خواهم در این فضا و این اوضاع و احوال انقلابی خاطرات پدرم را چاپ کنم تا چهره نظام پیشین بیشتر و بهتر نشان داده شود. دوست دارم مردم مصر از اسراری مطلع شوند که همه دنیا آن را می‌داند. مسائلی چون اسرار ارتش سوم و دیگر مسائلی که به پس از رفتن مبارک مربوط می‌شود.

برملا شدن اسرار دولت پیشین مصر

شهدان سعد الدین: می‌خواهم در این فضا و این اوضاع و احوال انقلابی خاطرات پدرم را چاپ کنم تا چهره نظام پیشین بیشتر و بهتر نشان داده شود. دوست دارم مردم مصر از اسراری مطلع شوند که همه دنیا آن را می‌داند. مسائلی چون اسرار ارتش سوم و دیگر مسائلی که به پس از رفتن مبارک مربوط می‌شود.

 

زمان انتشار : 1391-02-01