۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۵:۲۳ ب٫ظ

انتخابات مجمع ملي ويتنام امروز (يكشنبه) به عنوان مهمترين رخداد سياسي اين كشور آغاز شد.

برگزاری انتخابات مجمع ملی در ویتنام

به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است كه حزب حاكم كمونيست در ويتنام متعهد شده در قالب يك حكومت تك حزبي در مسند قدرت باقي بماند.

بيش از 60 ميليون تن واجد شرايط شركت در اين انتخابات هستند. طي انتخابات مجمع ملي قرار است 500 تن از اعضاي اين مجمع انتخاب شوند. باورها بر اين است كه مجمع ملي در حال حاضر عمدتا تحت كنترل حزب حاكم كمونيست است.

اين مجمع بر فعاليت‌هاي دولت نظارت خواهد داشت.انتخابات در ساعت هفت صبح به وقت محلي آغاز شد. راي دهندگان پيش از آغاز رسمي فعاليت مراكز اخذ راي براي دادن راي حضور يافتند.

نگوين فونگ نگا، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ ويتنام پيش از اين اعلام كرد، اين انتخابات مهمترين رخداد سياسي براي مردم ويتنام به شمار مي‌آيد.

اين انتخابات بخشي از يك برنامه سياسي پنج ساله است كه در ماه ژانويه سال جاري آغاز شد و هدف آن ايجاد اصلاحات در سيستم حكومتي ويتنام و يافتن راهكارهاي اقتصادي و اجتماعي براي اين كشور طي دهه‌ي آينده است.

به رغم اينكه سران ويتنام خاتمه‌ حكومت تك حزبي را رد كرده‌اند، اين امكان به وجود آمده كه 10 درصد از قانون گذاران جزو اعضاي حزب حاكم نباشند.

با اين حال براي كانديداتوري در انتخابات حتي افرادي كه عضو حزب نيستند نيز بايد فرآيندي تحت نظارت حزب حاكم را سپري كنند.

15 تن از نامزدهاي اين انتخابات عضو حزب خاصي نيستند و نامزدهاي ديگر نيز از سوي سازمان‌هايي نظير سازمان زنان و گروه‌هاي ديگر معرفي شده‌اند.

 

زمان انتشار : 1390-01-01