۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۱۲:۵۲ ب٫ظ

با همکاری بخش تربیتی جنبش اسلامی نیجریه، اردوهای فرهنگی تربیتی برای نوجوانان در شهر زاریا برگزار شد.

برگزاری اردوهای فرهنگی تربیتی برای نوجوانان در نیجریه