۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۳:۰۰ ب٫ظ

گروه پيشاهنگی امام مهدی عليه السلام به مناسبت ايام محرم و روز عاشورا تئاتر«گل» را در سالن آمفی تئاتر مدرسه المهدی شهر صور به روی صحنه نمايش آورد.

برگزاری تئاتر عاشورایی در شهرهای صور و نبطیه

به گزارش الأمه:

داستان اين تئاتر وضعيت شهر بصره در سال 60 هجری و چگونگی مقابله با ستمگران را نمايش می دهد.

همچنين در شهر نبطيه در سالن آمفی تئاتر «تجّار» نبطيه، تئاتر «ياسين» به روی صحنه رفت كه در آن ارزش هايی مانند شجاعت و همكاری را نشان می دهد؛ صحنه هايی از اوضاع كنونی يمن همراه با نمايش هايی خيالی جهت نزديك كردن ذهن بيننده به واقعيت های موجود به نمايش درآمد.

ياد آوری می شود كه اين دو نمايشنامه كه خانم ساره قصير كارگردانی آن را بر عهده داشته، توسط محمد مصطفی، احمد ظاهر و احمد بزی به صورت مشترك نوشته شده است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت