۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۸:۱۴ ب٫ظ

محمد المخزنجی: فلسفه‌ای معنوی و دیدگاهی جذاب و گیرا نسبت به مردم و کشورهای مختلف وجود دارد. این سفرها چشمان بصیرت مرا برای فهم این دیدگاه‌ها باز کرد.

به سمت جنوب و شرق.. سفر و دیدگاه

محمد المخزنجی: فلسفه‌ای معنوی و دیدگاهی جذاب و گیرا نسبت به مردم و کشورهای مختلف وجود دارد. این سفرها چشمان بصیرت مرا برای فهم این دیدگاه‌ها باز کرد.

زمان انتشار : 1391-03-02