۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲:۴۷ ب٫ظ

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در بيانيه اي ضمن ابراز انزجار از اعمال پليد و غير انساني عمّال حكومت بحرين همدردي و ياري خويش را با مردم مظلوم آن ديار اعلام كرد.

بیانیه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در حمایت از مردم بحرین

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در اين بيانيه كه نسخه اي از آن روز دوشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت،حمايت خود را از مردم مظلوم بحرين اعلام و تاكيد كرد:'إن تنصروا الله ينصركم'.

اين شورا يادآور شد: در ميان كشورهاي مسلمان منطقه كه از جور و ستم حاكمان مستبد خود به تنگ آمده اند، بحرين كه مردم مظلوم آن به اتهام اين كه نمي خواهند حكومتي سفاك و فاسد را بر سرنوشت خويش حاكم ببينند؛ چندي است در آتش و خون غوطه ور و از مظلوميتي دوچندان برخوردار هستند.

در اين بيانيه تصريح شد: حكومت دست نشانده و خونريز بحرين كه روي بزرگ جنايتكاران عالم را سپيد كرده اين روزها با حمايت ارتش كشور مدعي خدمت به حرمين شريفين، پستي و رذالت را به آنجا كشانده است كه نه فقط مردان معترض، كه زنان و دختران را مورد هجمه اي ناجوانمردانه قرار مي دهند و آنها را به خاك و خون مي كشند كه شاعره جوان بحريني نمونه بارز اين ددمنشي جاهلانه است.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي يادآور شد: آنها مردم بي دفاع و عزادار بحرين را كه سوگوار بضعةالرسول بودند به بيرحمانه ترين شكل مورد هجوم قرار دادند و طينت پليد خود را آنجا آشكارتر نمودند كه مساجد و حسينه ها را تخريب نموده و به قرآن عظيم هتك حرمت روا داشتند كه قلب هر مسلمان غيوري را مالامال درد و بغض مي كند.

در ادامه اين بيانيه با تاكيد براين كه امروز اعتراض مسالمت آميز و عمومي بحرين را به طايفه گري منتسب كرده اند و به آن رنگ نزاع شيعه و سني داده اند، آمده است: آيا عامل وحدتي محكم تر از قرآن ميان شيعه و سني وجود دارد؟ آيا اعتصام به حبل متين، رشته اي مستحكم تر از قرآن دارد؟ آيا اين قرآن ها كه در ميان خاك و خون مورد هتك حرمت واقع شده، آنهم در سايه معاضدت مدعي پرطمطراق حرمين شريفين، غير از قرآني است كه در مسجدالحرام و مسجدالنبي تلاوت مي گردد و آنان ادعاي احترام و تعظيم آن را دارند؟

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در اين بيانيه افزود: يا للمسلمين فرياد از اين همه دنائت و فرياد از تناقض رفتار مدعيان دروغين حقوق بشر كه سكوت مزوّرانه را مشوق اين اعمال رذيلانه كرده اند، بدان خيال خام كه اين بيداري در نطفه به خمودي گرايد تا مبادا رژيم جعلي اسراييل را گزندي رسد.

اين شورا در بيانيه خود خاطرنشان كرد: زهي خيال خام كه إنشاءالله اين سودا با خويش به گور خواهند برد و دير نخواهد بود كه به فرموده سكاندار كشتي انقلاب، خلف خميني(ره) كبير، خامنه اي عزيز، خاورميانه جديد با محوريت اسلام شكل خواهد گرفت.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي يادآور شد:‌اين بيداري اسلامي كه رهبر معظم انقلاب نيز به آن اشاره كرده اند بي شك انقلاب اسلامي ايران را الگوي خويش قرار داده اند و با ياري خدا و عزم مردم مسلمان و وحدت كلمه ، اين قيم ها به فرجامي نيك مي انجامد.

اين تشكل مردمي تصريح كرد: موضع قاطع و برهان محكم ايران اسلامي در برابر هر جا كه ظلم و استبداد است همواره روشن بوده و در تمام ادوار پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بر آن پاي فشرده و بدان باليده است.

 

زمان انتشار : 1390-02-05