۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۳:۴۳ ب٫ظ

، جمع كثيري از مردم آزاده مسلمان و غيرمسلمان از اقشار مختلف مذهبي اعم از مسلمانان آذري، دانشجويان و ايرانيان و اتباع عرب و تاتار، مسيحيان، انجمن‌هاي صلح دوست و طرفدار حقوق بشر، معاون و اعضاي حزب سوسياليست مترقي به رهبري خانم ويترينكو، در حمايت از مظلومان بحريني و عليه اقدامات تجا

تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت عربستان در اوکراین

جمع كثيري از مردم آزاده مسلمان و غيرمسلمان از اقشار مختلف مذهبي در حمايت از مردم مظلوم بحرين و عليه اقدامات تجاوزگران آمريكايي و سعودي در كشورهاي عربي، روز جمعه به سمت سفارت عربستان در شهر كي يف اوكراين دست به راهپيمايي زدند.

، جمع كثيري از مردم آزاده مسلمان و غيرمسلمان از اقشار مختلف مذهبي اعم از مسلمانان آذري، دانشجويان و ايرانيان و اتباع عرب و تاتار، مسيحيان، انجمن‌هاي صلح دوست و طرفدار حقوق بشر، معاون و اعضاي حزب سوسياليست مترقي به رهبري خانم ويترينكو، در حمايت از مظلومان بحريني و عليه اقدامات تجاوزگران آمريكايي و سعودي در كشورهاي عربي، روز جمعه به سمت سفارت عربستان در شهر كي يف اوكراين دست به راهپيمايي زده و در مقابل سفارت اجتماع كردند.

جمعيت تظاهر كننده در راهپيمايي با حمل پلاكاردهايي نظير تانك و گلوله پاسخ خواسته‌هاي مشروع مظلومان بحريني نيست؛ خواست مسلمانان بحرين، خروج سريع اشغالگران؛ نسل كشي و كشتار در بحرين !!! مدعيان حقوق بشر سكوت چرا؟؟؟ ؛ فتنه آمريكايي، دخالت از طريق سپر جزيره؛ مشكل بحرين مشكل فرقه‌اي و مشكل شيعه و سني نيست، مشكل ديكتاتوري و تحقير همه مردم بحرين است، و سر دادن شعارهايي در حمايت از خيزش‌هاي اسلامي منطقه در سواحل خليج فارس، جنايات آل سعود و آل خليفه عليه مردم مظلوم بحرين را شديدا محكوم كردند.

حجت الاسلام صابونچي رئيس مركز اهل بيت و امام جمعه شيعيان شهر كي يف، ضمن سخنراني در اين اجتماع اعتراض آميز، سكوت مجامع بين‌المللي در قبال جنايات ددمنشانه آل سعود و آل خليفه نسبت به ملت مظلوم بحرين و تخريب مساجد و اماكن مقدسه و اهانت به قرآن را محكوم كرد.

در حاشيه تجمع اعتراض آميز مقابل سفارت عربستان اجتماع كنندگان با قرائت قطعنامه‌اي اعلام كردند بر خود واجب مي‌دانيم تا در حمايت از حقوق انساني و ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي مردم بي‌دفاع و مظلوم بحرين ليبي و ساير كشورهاي عربي و عليه ديكتاتوري در اين تحصن بزرگ شركت كنيم. تعرض به جان و مال مسلمانان، تخريب اماكن مقدس، به گلوله بستن مجروحين و بيماران، حمله وحشيانه لشكر آل سعود به ملت آزادي خواه و دهها تخلف آشكار ديگر در سايه سكوت مجامع بين‌المللي به اصطلاح مدافع حقوق بشر و چراغ سبز آمريكا و ديگر مدعيان دروغين حقوق بشر از جمله مطالبي بود كه در اين اجتماع مطرح شد.

همچنين مسلمانان شهر كي يف با شركت در نماز جمعه اين هفته هم صدا با مردم سراسر جهان نسبت به دفاع و حمايت از مردم بحرين اعلام همبستگي كردند. صابونچي در سخنان نماز جمعه خود از شركت فعالانه و انجام وظيفه شرعي مسلمانان تشكر كرده و آن را باعث دلگرمي مردم مظلوم بحرين و ديگر كشورهاي اسلامي توصيف كرد، اين تحصن و راهپيمايي پس از قرائت قطعنامه در ساعت 17 به پايان رسيد.

 

زمان انتشار : 1390-02-03