۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۷:۳۱ ب٫ظ

عربستان سعودی دوشنبه گذشته حدود یک هزار نظامی برای کمک به رژیم آل خلیفه در سرکوب شیعیان بی دفاع بحرین که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می دهند، به منامه اعزام کرد.

تحریم کالاهای عربستان سعودی توسط مردم عراق

مردم جنوب عراق در همبستگی با مردم بی دفاع بحرین که در معرض سیاستهای سرکوب و کشتار رژیم آل خلیفه با حمایت نظامی عربستان و کشورهای عربی دیگر قرار دارند، کالاهای سعودی را تحریم کردند.

مدیر اطلاع رسانی شورای استان بصره در جنوب عراق گفت : این شورا با اجماع تصمیم به تحریم کالاهای سعودی در همبستگی با مردم بحرین گرفته است.

"هاشم لعیبی" به خبرگزاری آکانیوز گفت : مردم و مسئولان استان بصره در جنوب عراق درباره حمایت از مردم بحرین اتفاق نظر دارند.

عربستان سعودی دوشنبه گذشته حدود یک هزار نظامی برای کمک به رژیم آل خلیفه در سرکوب شیعیان بی دفاع بحرین که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می دهند، به منامه اعزام کرد.

لعیبی گفت : شورای استان بصره با اجماع تصمیم گرفت کالاهای سعودی را تحریم کند تا صدای مردم بصره درباره مخالفت با خشونت حکومت بحرین و عربستان علیه مردم بحرین به گوش همه برساند.

وی افزود : شورای استان بصره کاملا درک می کند که قشرهای مختلف مردم عراق با سرکوب و نقض آزادیهای مردم بحرین مخالف هستند.

از سوی دیگر تجمع عشایر "الحلاف" در استان بصره همبستگی خود را با مردم بی دفاع بحرین مورد تاکید قرار داد.

 

زمان انتشار : 1390-01-10