۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۹:۵۸ ب٫ظ

وزير امور خارجه آلمان كه به مراكش سفر كرده است تحولات كشورهاي مراكش، شمال آفريقا و كل جهان عرب را تاريخي ارزيابي كرد.

تحولات جهان عرب تاریخی است

گوئيدو وستروله، وزير امور خارجه‌ آلمان كه به مراكش سفر كرده است در سخنراني خود در حضور وزير امور خارجه، پادشاه مراكش و همين طور كميسر توسعه آلمان گفت: اهميت تحولات جهان عرب مناطقي فراتر از اين كشورها را تحت تاثيرقرار داده و باعث ايجاد دروازه‌ها و پتانسيل‌هاي جديدي براي همكاري‌هاي نزديك‌تر بين اين مناطق و اروپا مي‌شود.

علاوه بر اين، اين تحولات تاثيرگذاري بيشتر اين منطقه را برسياست‌هاي جهاني به دنبال دارد.

وستروله در ادامه گفت: متاسفانه مساله‌اي كه نگراني عميق من را موجب شده اين است كه بسياري از دولت‌هاي اين منطقه پاسخ اشتياق مردم براي آزادي را با خشونت مي‌دهند.

وستروله گفت كه قذافي در ليبي بايد نهايتا به جنگ با مردم خود پايان دهد و جايي براي شروع دوباره باز كند.

اين مقام آلماني افزود: همه طرف‌هاي درگير در يمن نيز بايد از اعمال خشونت‌ اجتناب كنند و پيشنهاد شوراي همكاري خليج فارس را براي اصلاحات همراه با صلح قبول كنند.

اين مقام آلماني در ادامه گفت: ما از دولت بحرين نيز مي‌خواهيم كه به حقوق بشر توجه كند و اميدوار هستيم كه مذاكراتي صادقانه با حزب مخالف انجام دهد.

اين مقام آلماني افزود: همه اين بحران‌ها تنها از طريق سياسي قبال حل هستند.

وي در ادامه گفت: مردم هم از دولت‌هايي حمايت مي‌كنند كه براي آنها اصلاحات دموكراتيك به همراه داشته باشد، بويژه در مصر، تونس ومراكش وضعيت به اين گونه است.

وستروله گفت: آلمان فرياد دعوت به آزادي را شنيده و حامي دموكراسي خواهان است.

وي در ادامه افزود: تحولات دموكراتيك كشورهاي عربي دستاورد خدمات زنان و مردان شجاع شمال آفريقا و خاورميانه است. شجاعت و روياهاي آن‌ها باعث بروز تغييراتي شد و آن‌ها راه خود را براي آينده‌اي آزاد و بهتر شكل دادند. اكنون اين وظيفه‌ي اروپاست كه به عنوان همسايه از اين تحولات حمايت كند. من حامي اين مساله هستم كه اتحاديه اروپا به كشورهايي كه خواستار اصلاحات هستند پيشنهاد همكاري دهد.

وستروله همچنين در ادامه گفت: ما ازمصر و تونس براي ساخت يك سيستم قضايي و احزاب سياسي مستقل و همين طور رسانه‌هاي آزاد حمايت مي كنيم. اينها پيش شرط هايي براي برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك در اين كشورها هستند. سياست اروپا در قبال همسايگانش بايد از نو شكل بگيرد تا به گونه‌اي سازمان يافته از تحولات كشورهاي عربي حمايت كند.

وي در ادامه گفت كه اروپا به جاي ايجاد تسهيلات جزئي، به گشودن كامل بازارهاي خود براي محصولات كشاورزي شمال آفريقا نياز دارد، علاوه بر اين، به جاي تشديد قوانين كنترل مرزي به تحرك بيشتر و توسعه اقتصادي در حوزه جنوب درياي مديترانه نيازمند است. درهمين حال به جاي اجراي پروژه‌هايي كه در زمينه انرژي مطرح هستند به گروه‌هايي احتياج دارد كه در زمينه انرژي كار مي كنند و باعث تقويت بازارهاي مشترك براي تامين آينده انرژي مي شوند.

وستروله در ادامه گفت: شكل دادن به روابط آتي اروپا و شمال آفريقا يك چالش مشترك است.

وزير امورخارجه آلمان در ادامه گفت: ما از كميسيون اتحاديه اروپا انتظار داريم كه پيشنهادهاي قابل توجهي را در خصوص سياست اين اتحاديه در قبال كشورهاي شمال آفريقا ارائه دهد.

وستروله در ادامه با اشاره به تحولات صورت گرفته در مراكش گفت: مراكش مسير اصلاحات و آزادي را شروع كرده است. شاخه القاعده در مغرب اسلامي يك تهديد منطقه‌اي است كه نه تنها به جواب‌هاي ملي كه به پاسخ‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيازدارد، اما در هر صورت تروريسم نبايد درخواست‌ها براي آزادي را از بين ببرد. علاوه بر اين خطر تروريسم نبايد باعث شود كه ما از اصلاحات صرف نظر كنيم.

وي در ادامه با اشاره به تحولات كشورهاي عربي خواستار همكاري بيشتري منطقه‌اي شد.

وستروله دراين ارتباط نيز گفت كه مغرب از اهميت جغرافيايي بسياري برخوردار است اما بهره مندي اقتصادي كمي دارد. ما از همكاري هاي نزديك الجزاير و مراكش استقبال مي كنيم و خواستار ادامه اين همكاري‌ها هستيم.

 

زمان انتشار : 1390-01-01