۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۳:۰۴ ب٫ظ

به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند طرفداران "حسنی مبارک" در برابر ساختمان تلویزیون مصر با حمل پلاکاردهایی در حمایت از وی شعار دادند و برخی از آنها برای سلامتی وی دعا کردند.

تظاهرات طرفداران و مخالفان محاکمه مبارک

منابع خبری از برگزاری تظاهرات موافقان و مخالفان دیکتاتور سابق مصر در برابر ساختمان تلویزیون این کشور خبر دادند.

به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند طرفداران "حسنی مبارک" در برابر ساختمان تلویزیون مصر با حمل پلاکاردهایی در حمایت از وی شعار دادند و برخی از آنها برای سلامتی وی دعا کردند.

شاهدان مذکور اعلام کردند که طرفداران مبارک از خدمات زیادی که وی به مصر انجام داده است سخن گفتند و ضرورت احترام به مبارک را خواستار شدند. آنها تاکید کردند که برخی درصدد خدشه وارد کردن به نمادهای مصر هستند.

از سوی دیگر همزمان در همین محل مخالفان مبارک به تظاهرات پرداختند و مبارک و معاونان و وابستگان وی را عامل نابودی اقتصاد مصر و ویرانی این کشور دانستند و خواستار محاکمه هر چه سریعتر مبارک شدند.

نیروهای امنیتی به منظور ایجاد درگیری میان طرفداران و مخالفان مبارک تدابیر شدیدی را اتخاذ کردند.

شایان ذکر است که بازجویی ها از حسنی مبارک به جرم خیانت به مصر و مال اندوزی و فساد ادامه دارد.

 

 

زمان انتشار : 1390-02-05