۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۱۰:۴۲ ب٫ظ

قائم مقام وزير علوم تحقيقات و فناوري در امور بين الملل، در ديدار با سفير جمهوري كنيا درتهران، بر ماهيت جهان شمول و بي حد و مرز علم و رويكرد تقويت همكاري هاي علمي بين المللي كشورمان با ساير كشورهاي جهان تاكيد كرد.

تقویت همکاری های علمی و پژوهشی ایران و کنیا

بنابراعلام روز چهارشنبه روابط عمومي وزارت علوم، 'ارسلان قرباني' ديپلماسي علم مبتني بر آموزه هاي ديني را از رهيافت هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان دانست.

رييس مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، همچنين آمادگي اين وزارتخانه را براي گسترش همكاري با ساير كشورهاي منطقه و جهان و امضاي يادداشت تفاهم همكاري آموزشي، پژوهشي و فناوري بويژه همكاري در زمينه تبادل استاد و دانشجو، اعطاي بورس تحصيلي، ايجاد دوره هاي مشترك تحقيقاتي، تاسيس شعبه هاي دانشگاهي، گسترش زبان و ادبيات فارسي و اسلام شناسي و تقويت همكاري با مراكز رشد و فناوري و پارك هاي علم و فناوري ساير كشورهاي جهان مورد تاكيد قرار داد.

'رشيد علي' سفير جمهوري كنيا در كشورمان نيز در اين ديدار با ارايه پيشنهادهايي براي تقويت هرچه بيشتر همكاري هاي مشترك علمي و تحقيقاتي بين دو كشور، خواستار تسريع در تحقق و اجراي تفاهمات في مابين شد.

تاسيس شعبه دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و گسترش زبان فارسي در جمهوري كنيا، از جمله پيشنهاداتي بود كه از سوي سفير كنيا در اين نشست مطرح و مقرر شد در اين رابطه امكان سنجي تاسيس دانشگاه در آن كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران بررسي و اقدامات لازم به عمل آيد.

 

زمان انتشار : 1390-01-01