۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۸:۵۵ ب٫ظ

اين نشريه در ادامه افزود عراق فعلا مشمول سيستم سهميه بندي اوپك نيست اما مقامهاي ايراني تصديق مي كنند كه احياي فعاليت هاي اين رقيب ديرين مي تواند بر موقعيت تهران در كارتل اوپك اثر بگذارد. گرچه نفوذ ايران بر عراق اكنون به سبب وجود يك دولت شيعه در بغداد بيشتر شده است اما اين نفوذ ما

تلاش عراق برای ارتقاء جایگاه خود در سازمان اوپک

نشريه تايم طي مقاله‌اي نوشت در صورت اجرايي شدن برنامه‌هاي عراق براي توسعه صنعت نفت خود جايگاه دومي ايران در سازمان اوپك مورد تهديد واقع خواهد شد.

نشريه تايم در مقاله اي مدعي شد مقامهاي وزارت نفت ايران نگران تضعيف موقعيت تهران در اوپك هستند .

اين نشريه در ادامه افزود عراق فعلا مشمول سيستم سهميه بندي اوپك نيست اما مقامهاي ايراني تصديق مي كنند كه احياي فعاليت هاي اين رقيب ديرين مي تواند بر موقعيت تهران در كارتل اوپك اثر بگذارد. گرچه نفوذ ايران بر عراق اكنون به سبب وجود يك دولت شيعه در بغداد بيشتر شده است اما اين نفوذ مانع ازآن نخواهد شد كه عراق بازسازي صنعت نفتي آسيب ديده خود در جنگ را كنار بگذارد.

افزايش ظرفيت توليد نفت در عراق مي تواند با توجه به وفور نفت و تحريم ها عليه ايران موقعيت ايران را در مقام دومين صادركننده بزرگ نفت اوپك به خطر بيندازد.

در عين حال توليد كنوني عراق 8 سال پس از اشغال اين كشور توسط آمريكا همچنان برابر با توليد اين كشور قبل از حمله آمريكاست. وجود مشكلات امنيتي و ضعف زيرساخت ها موانع مهمي در راه تحقق اهداف دولت عراق در زمينه افزايش توليد خود به سطح 6 ميليون بشكه در روز طي سال هاي آينده مي باشند.

تايم به نقل از يك مقام شركت ملي نفت ايران بدون اشاره به نام وي نوشت: بعضي از مشتريان عراق وقتي كه آن كشور كويت را اشغال كرد و بعداً پس از سقوط صدام حسين در حمله سال ۲۰۰۳آمريكا سراغ ما آمدند. آنها اكنون به سبب موقعيت سياسي ايران و مشكلات ناشي از تحريم ها مجددا سراغ عراق رفته اند .

 

زمان انتشار : 1390-02-04