۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۹:۰۶ ب٫ظ

احمد ابراهیم الفقیه: شکوفایی ادبی تنها راهی است که لیبی باید بپیماید. در زمان معمر قذافی هیچ کس اجازه ابتکار و نوآری نداشت چون قذافی یک شعار احمقانه داشت و آن این که در جامعه مشترک هیچ کس نباید ستاره باشد!

تولد فرهنگ و ادب در فضای آزاد لیبی

در طول حکومت مستبدانه معمر قذافی در لیبی فرهنگ و ادبیات این کشور زیر نظر این دیکتاتور رنگ و بویی فردگرا به خود گرفته بود که بر تمام فعالیت‌های این زمینه سایه می‌افکند. در طول این مدت مبتکران ادبی و فرهنگی از اندک مجالی

 

زمان انتشار : 1391-03-02