۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۵:۵۸ ب٫ظ

با نگاهی دقیق به این کتاب می‌توان دریافت که مطالب پیشرو تلاشی است در جهت شناساندن جایگاه دقیق و درست زن در مسائل سیاسی جوامع اسلامی. این مسئله از دو منظر عملی و نظری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نویسنده در بخش نظری، تئوری‌های مختلف ارائه شده در برخی اشکال مذهبی را بیان می‌کند.

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلامی

به نقل از سایت حضاره وب، کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلامی» اخیرا توسط مرکز رشد و شکوفایی اندیشه‌های اسلامی به چاپ رسیده و روانه بازار کتاب جهان عرب شده است.

دکتر «خدیجه المحمید» پژهشگر اندیشه‌های اسلامی و از اعضای فعال در زمینه دفاع از حقوق زنان در این کتاب خود به مسائل مختلف مربوط به زن مسلمان و سیاست می‌پردازد.

زن مسلمان و حقوق سیاسی، اصول کلی نظام سیاسی در اسلام، مذهب اسلامی و مذهب سلفی، مذهب اخوان المسلمین، پژوهشی در باب اندیشه‌ها و آرای فقها و دانشمندان معاصر در مجال حقوق و وظایف سیاسی زن و در پایان نیز آرای اندیشمندان کویت پیرامون حقوق سیاسی زن، عناوین فصول مختلف این کتاب را دربرمی‌گیرد.

این سایت همچنین با نگاهی به مطالب کتاب مذکور می‌نویسد: «المحمید» در این پژوهش خواننده را با جایگاه سیاسی زن از منظر اسلامی آشنا می‌کند و در همین راستا سه تحقیق و پژوهش مهم انجام شده در این زمینه را به خواننده معرفی می‌کند. طبق مطالب ارائه شده در این کتاب هر یک از این مذاهب نگاه ویژه‌ای به نقش و جایگاه زن نسبت به سیاست و وظایف وی در این حیطه دارد.

با نگاهی دقیق به این کتاب می‌توان دریافت که مطالب پیشرو تلاشی است در جهت شناساندن جایگاه دقیق و درست زن در مسائل سیاسی جوامع اسلامی. این مسئله از دو منظر عملی و نظری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نویسنده در بخش نظری، تئوری‌های مختلف ارائه شده در برخی اشکال مذهبی را بیان می‌کند.

اندیشه دین مبین اسلام، اندیشه سلفی‌ها و طرفداران لیبرالیسم از مواردی هستند که مولف برای تبین و توضیح موضوع مورد بحث خود از آن‌ها سود می‌جوید. البته «المحمید» صرفا به بیان نظریه‌های گوناگون بسنده نمی‌کند. بلکه با تطبیق آن بر جوامع بشری به طور ملموس به آن می‌پردازد. کشور کویت جامعه‌ای است که وی برای مثال عینی مطالب ارائه شده خود انتخاب نموده است.

چکیده اندیشه‌های فقها نیز درباب نقشی که زن در آغاز ظهور اسلام برعهده داشته، موضوع دیگری است که مولف با دقت و ظرافت به آن اشاره دارد و نشان می‌دهد که چگونه این نقش مهم با گذشت زمان و تحت تاثیر اندیشه‌های نادرست اجتماعی، جغرافیایی و از همه مهم‌تر درک نادرست از روایات و آیات قرآنی به طور کل نادیده گرفته شده است.  

http://www.hadaraweb.com/news.php?id=56&idC=5

 

زمان انتشار : 1391-04-26